Luyện từ và câu Tuần 34 trang 67 VBT Tiếng Việt 2 Tập 2Câu 1 (trang 67 vbt Tiếng Việt 2 tập 2)

Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền vào chỗ trống :

Những con bê cái Những con bê đực

- như những bé gái

- rụt rè

- ăn nhỏ nhẹ, từ tốn

- như những ...............

- ...............................

- ăn ...........................

Trả lời:

Những con bê cái Những con bê đực

- như những bé gái

- rụt rè

- ăn nhỏ nhẹ, từ tốn

- như những bé trai

đùa nghịch, nhảy quẩng lên, chạy đuổi nhau

- ăn quanh quẩn, vừa ăn vừa đùa nghịch

Câu 2 (trang 68 vbt Tiếng Việt 2 tập 2)

 Hãy giải nghĩa từng từ dưới đây bằng từ ngữ trái nghĩa với nó rồi điền vào chỗ trống.

M : Trẻ con trái nghĩa với người lớn.

a) Cuối cùng .................................

b) Xuất hiện .................................

c) Bình tĩnh ..................................

Trả lời:

a) Cuối cùng trái nghĩa với đầu tiên.

b) Xuất hiện trái nghĩa với biến mất.

c) Bình tĩnh trái nghĩa với lo sợ.

The tables on this website are converted with the Div Table online tool. Please subscribe for an online HTML editor membership to stop adding promotional messages to your documents.

Câu 3 (trang 68 vbt Tiếng Việt 2 tập 2)

Nối mỗi từ chỉ người ở cột A với công việc của người đó ở cột B :

Luyện từ và câu Tuần 34 trang 67 VBT Tiếng Việt 2 Tập 2 | Hay nhất Giải vở bài tập Tiếng Việt 2

Trả lời:

Luyện từ và câu Tuần 34 trang 67 VBT Tiếng Việt 2 Tập 2 | Hay nhất Giải vở bài tập Tiếng Việt 2

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 (VBT Tiếng Việt 2) hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 | Giải VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


tuan-34.jsp