Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 107: Luyện tậpBài 107: Luyện tập

Câu : (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 45). Hà vẽ được 7 hình vuông và đã tô màu được 4 hình vuông. Hỏi còn lại mấy hình vuông chưa tô màu?

Tóm tắt

Có tất cả       : … hình vuông

Đã tô màu    : … hình vuông

Còn lại         : … hình vuông

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 107: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có tất cả       : 7 hình vuông

Đã tô màu    : 4 hình vuông

Còn lại         : … hình vuông

Bài giải

Còn lại số hình vuông chưa tô là:

    7 – 4 = 3 (hình vuông)

Đáp số: 3 hình vuông.

Câu 2: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 45). Tổ em có 10 bạn, trong đó có 6 bạn gái. Hỏi tổ em có mấy bạn trai?

Tóm tắt

Có tất cả    : … bạn

Gái            : … bạn

Trai           : … bạn

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 107: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có tất cả    : 10 bạn

Gái            : 6 bạn

Trai           : … bạn

Lời giải

Số bạn trai trong tổ là:
    10 – 6 = 4 (bạn)

Đáp số: 4 bạn.

Câu 3: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 46). Trong vườn có 16 cây chanh và cây cam, trong đó có 6 cây chanh. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây cam?

Tóm tắt:

Có tất cả      : … cây

Chanh         : … cây

Cam            : … cây?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 107: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Có tất cả      : 16 cây

Chanh         : 6 cây

Cam            : … cây?

Bài giải

Cây cam có trong vườn là:

    16 – 6 = 10 (cây)

Đáp số: 10 cây.

Câu 4: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 46). Giải bài toán theo tóm tắt (bằng hình vẽ) như sau:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 107: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Đoạn thẳng MP dài là:

    MN – PN = 10 – 3 = 7 (cm)

Đáp án: 7cm.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 (VBT Toán 1) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 1 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.