Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 106: Luyện tậpBài 106: Luyện tập

Câu 1: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 43). Có 15 quả cảm, đã ăn 4 quả cam. Hỏi còn lại bao nhiêu quả cam?

Tóm tắt

Có               : … quả cam

Đã ăn          : … quả cam

Còn lại        : … quả cam?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 106: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có               : 15 quả cam

Đã ăn          : 4 quả cam

Còn lại        : … quả cam?

Bài giải

Còn lại số quả cam là:

    15 – 4 = 11 (quả cam)

Đáp số: 11 quả cam.

Câu 2: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 44). Cửa hàng có 30 xe đạp, đã bán 10 xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu xe đạp?

Tóm tắt

Có         : … xe đạp

Đã bán  : … xe đạp

Còn lại  : … xe đạp?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 106: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có         : 30 xe đạp

Đã bán  : 10 xe đạp

Còn lại  : … xe đạp?

Bài giải

Số xe đạp còn lại trong cửa hàng là:

   30 – 10 = 20 (xe đạp)

Đáp số: 20 xe đạp.

Câu 3: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 44). Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 106: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 106: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 4: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 44). Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng AO dài 5cm. Hỏi đoạn thẳng OB có độ dài mấy xăng – ti – mét?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 106: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Đoạn thẳng OB dài là:

   AB – AO = 8 – 5 = 3(cm)

Đáp số: 3cm.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 (VBT Toán 1) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 1 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.