Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 105: Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)Bài 105: Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)

Câu 1: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 42). An có 7 viên bi, An cho bảo 3 viên bi. Hỏi An còn lại mấy viên bi?

Tóm tắt

Có        : … viên bi

Cho      : … viên bi

Còn lại : … viên bi?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 105: Giải bài toán có lời văn (tiếp theo) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có        : 7 viên bi

Cho      : 3 viên bi

Còn lại : … viên bi?

Bài giải

An còn lại số bi là:

    7 – 3 = 4 (viên bi)

Đáp số: 4 viên bi.

Câu 2: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 42). Mẹ nuôi 10 con lợn, mẹ đã bán 2 con lợn. Hỏi mẹ còn mấy con lợn?

Tóm tắt

Có      : … con lợn

Bán   : … con lợn

Còn lại : … con lợn?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 105: Giải bài toán có lời văn (tiếp theo) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có        : 10 con lợn

Bán      : 2 con lợn

Còn lại : … con lợn?

Bài giải

Còn lại số con lợn là:

    10 – 2 = 8 (con lợn)

Đáp số: 8 con lợn.

Câu 3: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 42). Đàn gà có 16 con, 6 con đã vào chuồng. Hỏi còn bao nhiêu con gà chưa vào chuồng?

Tóm tắt

Có tất cả            : … con gà

Vào chuồng       : … con gà

Chưa vào chuồng : … con gà?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 105: Giải bài toán có lời văn (tiếp theo) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có tất cả            : 16 con gà

Vào chuồng       : 6 con gà

Chưa vào chuồng : … con gà?

Bài giải

Số gà chưa vào chuồng là:

    16 – 6 = 10 (con gà)

Đáp số: 10 con gà.

Câu 4: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 43). Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có              : 8 quả bóng

Cho bạn     : 3 quả bóng

Còn lại       : … quả bóng?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 105: Giải bài toán có lời văn (tiếp theo) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Số bóng còn lại là:

     8 – 3 = 5 (quả bóng)

Đáp số: 5 quả bóng.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 (VBT Toán 1) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 1 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.