Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)

Câu 1: ( Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 53). Tính:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

b)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

b)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 2: ( Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 53). Tính nhẩm:

a)

48 – 40 = …  69 – 60 = … 82 – 70 = …
58 – 30 = … 79 – 50 = … 34 – 20 = …

b)

37 – 4 = … 98 – 8 = … 19 – 1 = …
37 – 7 = … 98 – 5 = … 19 – 9 = …

Lời giải chi tiết:

a)

48 – 40 = 8 69 – 60 = 9 82 – 70 = 12
58 – 30 = 28 79 – 50 = 29 34 – 20 = 14

b)

37 – 4 = 33 98 – 8 = 90 19 – 1 = 18
37 – 7 = 30 98 – 5 = 93 19 – 9 = 10

Câu 3: ( Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 53). Một sợi dây dài 52cm, Lan cắt đi một đoạn dài 20cm. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu xăng – ti – mét?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Sợi dây dài       : 52cm

Cắt đi               : 20cm

Còn lại             : … cm?

Bài giải

Sợi dây còn lại là:

    52 – 20 = 32 (cm)

Đáp án: 32cm.

Câu 4: ( Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 53). Điền số thích hợp vào ô trống:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 (VBT Toán 1) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 1 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.