Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chungBài 133: Luyện tập chung

Câu 1: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 76). Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 2: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 76). Tính nhẩm:

8 + 1 = … 7 – 5 = … 5 + 2 = … 10 – 6 = …
28 + 1 = … 57 – 5 = … 7 – 35 = … 52 + 0 = …
45 + 2 = … 49 – 6 = … 7 – 2 = … 99 – 8 = …

Lời giải chi tiết:

8 + 1 = 9 7 – 5 = 2 5 + 2 = 37 10 – 6 = 4
28 + 1 = 29 57 – 5 = 52 7 – 35 = 2 52 + 0 = 52
45 + 2 = 47 49 – 6 = 43 7 – 2 = 35 99 – 8 = 91

Câu 3: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 76). Đặt tính rồi tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 4: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 76). Một lớp học có 15 học sinh trai và 20 học sinh gái. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Học sinh trai : 15 học sinh

Học sinh gái : 20 học sinh

Có tất cả       : … học sinh?

Bài giải

Lớp học có tất cả số học sinh là:

    15 + 20 = 35 (học sinh)

 Đáp số: 35 học sinh

Câu 5: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 76). Vẽ đoạn thẳng có độ dài 10 cm.

………………………………………………………………………………………

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 133: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 (VBT Toán 1) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 1 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.