Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 81: Giải toán có lời vănBài 81: Giải toán có lời văn

Câu 1: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 15). Viết số thích hợp vào chỗ trống để có bài toán, rồi đọc bài toán:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 81: Giải toán có lời văn | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Bài toán: Có …. con ngựa đang ăn cỏ, có thêm …. con ngựa chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con ngựa?

b)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 81: Giải toán có lời văn | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Bài toán: Hàng trên có ….. gấu bông, hàng dưới có ….. gấu bông. Hỏi có tất cả bao nhiêu gấu bông?

Lời giải chi tiết:

a) Bài toán: Có 3 con ngựa đang ăn cỏ, có thêm 2 con ngựa chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con ngựa?

b) Bài toán: Hàng trên có 5 gấu bông, hàng dưới có 3 gấu bông. Hỏi có tất cả bao nhiêu gấu bông?

Câu 2: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 15). Viết tiếp câu hỏi để có bài toán:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 81: Giải toán có lời văn | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Bài toán: Mai có 4 quả bóng, Nam có 3 quả bóng.

Hỏi ……………………………..?

b)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 81: Giải toán có lời văn | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Bài toán: Trong bể có 5 con cá, thả vào bể 2 con cá nữa.

Hỏi ………………………………?

Lời giải chi tiết:

a) Bài toán: Mai có 4 quả bóng, Nam có 3 quả bóng.

Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu quả bóng?

b) Bài toán: Mai có 4 quả bóng, Nam có 3 quả bóng.

Hỏi trong bể cá có tất cả bao nhiêu con cá?

Câu 3: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 15). Viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 81: Giải toán có lời văn | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Bài toán: Một tổ học sinh có …. bạn gái và ….. bạn trai.

Hỏi …………………………………………………….?

Lời giải chi tiết:

Một tổ học sinh có 5 bạn gái và 4 bạn trai.

Tổ trên có tất cả 9 bạn?

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 (VBT Toán 1) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 1 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.