Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62, 63 Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đóVở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62, 63 Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 62, 63 Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 4 Tập 2.

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 62, 63 Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - Cô Nguyễn Oanh (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 62 Bài 1: Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62, 63 Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Tổng của hai số bằng …….

Số bé được biểu thị là ……. phần bằng nhau

Số lớn được biểu thị là ……. phần như thế

Tỉ số của số bé và số lớn là …….

Tổng số phần bằng nhau là ……. phần.

b)Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62, 63 Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Tổng của hai số bằng …….

Số lớn được biểu thị là ……. phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là ……. phần như thế

Tỉ số của số lớn và số bé là …….

Tổng số phần bằng nhau là ……. phần

Lời giải:

a) Tóm tắt

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62, 63 Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài giải

Tổng của hai số bằng 35

Quảng cáo

Số bé được biểu thị là 3 phần bằng nhau

Số lớn được biểu thị là 4 phần như thế

Tỉ số của số bé và số lớn là 3 : 4 hay Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62, 63 Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Tổng số phần bằng nhau là 7 phần.

b) Tóm tắt

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62, 63 Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Tổng của hai số bằng 63

Số lớn được biểu thị là 5 phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là 4 phần như thế

Tỉ số của số lớn và số bé là 5: 4 hay Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62, 63 Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Tổng số phần bằng nhau là 9 phần

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 63 Bài 2: Tổng của hai số là 45. Tỉ số của hai số đó là Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62, 63 Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Tìm hai số đó

Lời giải:

Tóm tắt

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62, 63 Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài giải

Quảng cáo

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số bé là: 45 : 5 × 2 = 18

Số lớn là 45 – 18 = 27

Đáp số Số bé : 18

Số lớn: 27

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 63 Bài 3: Một cửa hàng đã bán 49kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62, 63 Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam mỗi loại?

Lời giải:

Tóm tắt:

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62, 63 Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Quảng cáo

Số ki-lô-gam gạo nếp cửa hàng bán được là:

49 : 7 × 2 = 14(kg)

Số ki-lô-gam gạo tẻ cửa hàng bán được là:

49 – 14 = 35 (kg)

Đáp số: Gạo nếp 14kg

Gạo tẻ: 35 kg


Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 và Tập 2 | Giải vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.