Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phânVở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phân

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phân hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phân - Cô Nguyễn Lan (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 44 Bài 1: Viết cách đọc các số thập phân (theo mẫu):

0,5: không phẩy năm     0,2: ………………

0,7: ……….....………     0,9: ………………

0,02: ………...………     0,08: ………………

0,005: ……….………     0,009: ………………

Lời giải:

0,5: không phẩy năm

0,2: không phẩy hai

0,7: không phẩy bảy

0,9: không phẩy chín

0,02: không phẩy không hai

0,08: không phẩy không tám

0,005: không phẩy không không năm

0,009: không phẩy không không chín

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 44 Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phân

Lời giải:

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phân

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 44 Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

a) 7dm = Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phânm=0,7m

b) 3mm = Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phân = 0,003m

9dm = Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phânm=⋯m

4mm = Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phân = ⋯m

5cm = Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phânm=⋯m

9g = Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phân = ⋯kg

8cm = Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phânm=⋯m

7g = Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phân = ⋯kg

Lời giải:

a) 7dm = Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phânm = 0,7m

9dm = Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phânm = 0,9m

5cm = Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phânm = 0,05m

8cm = Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phânm = 0,08m

Quảng cáo

b) 3mm = Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phân = 0,003m

4mm = Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phân = 0,004m

9g = Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phân = 0,009g

7g = Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phân = 0,007kg

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 45 Bài 4: Viết vào chỗ chấm:

m dm cm mm Viết phân số thập phânViết số thập phân
0 9 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phân 0,9m
0 2 5 …m …m
0 0 9 …m …m
0 7 …m …m
0 7 56 …m …m
0 08 5 …m …m
Quảng cáo

Lời giải:

m dm cm mm Viết phân số thập phânViết số thập phân
0 9 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phân 0,9m
0 2 5 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phânm 0,25m
0 0 9 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phânm 0,09m
0 7 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phânm 0,07m
0 7 56 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phânm 0,756m
0 08 5 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phânm 0,085m

Bài tập Khái niệm số thập phân

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán 5 Tập 1 và Tập 2 | Giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên