Vở bài tập Vật Lí 9 Bài 4 trang 12-13

Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

B – GIẢI BÀI TẬP

Quảng cáo

I –BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP

Câu 4.1 trang 12 VBT Vật Lí 9: a) Sơ đồ mạch điện hình 4.1

Vở bài tập Vật Lí 9 Bài 4 trang 12-13 | Giải vở bài tập Vật Lí 9

b) Hiệu điện thế của đoạn mạch AB là

Cách 1: Vì R1 và R2 ghép nối tiếp nên I1 = I2 = I = 0,2 A, UAB = U1 + U2

→ U1 = I.R1 = 1V; U2 = I. R2 = 1V; → UAB = U1 + U2 = 1 + 2 = 3V

Cách 2:

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: R = R1 + R2 = 5 + 10 = 15 Ω

Hiệu điện thế của đoạn mạch AB: UAB = I.Rtd = 0,2.15 = 3V

Câu 4.2 trang 12 VBT Vật Lí 9:

a) Cường độ dòng điện chạy qua điện trở đó là: I = U/R = 12/10 = 1,2 A

b) Muốn ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ dòng điện đã tính được thì ampe kế phải có điều kiện sau: điện trở của ampe kế phải bằng 0 vì điện trở mắc nối tiếp với ampe kế.

Câu 4.3 trang 12 VBT Vật Lí 9:

a) Số chỉ của ampe kế là: I = U/(R) = 12/(20 + 10) = 0,4 A

   Số chỉ của vôn kế là: U1 = I.R1 = 0,4.10 = 4V

b) Chỉ với hai điện trở trên đây, hai cách làm tăng cường độ dòng điện trong mạch lên gấp 3 lần

Cách 1: Giữ nguyên hai điện trở mắc nối tiếp nhưng tăng hiệu điện thế của đoạn mạch lên gấp 3 lần: U’AB = 3 UAB = 3.12 = 36 V

Vở bài tập Vật Lí 9 Bài 4 trang 12-13 | Giải vở bài tập Vật Lí 9

Cách 2: Giảm điện trở tương đương của toàn mạch đi 3 lần bằng cách chỉ mắc điện trở R1 = 10 Ω ở trong mạch, giữ hiệu điện thế như ban đầu.

Khi đó R’ = R1 = 10 Ω → Vở bài tập Vật Lí 9 Bài 4 trang 12-13 | Giải vở bài tập Vật Lí 9

Câu 4.4 trang 13 VBT Vật Lí 9:

a) Số chỉ của ampe kế là: Vở bài tập Vật Lí 9 Bài 4 trang 12-13 | Giải vở bài tập Vật Lí 9

b) Hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch là: UAB = IR = I(R1 + R2) = 0,2.20 = 4V

Câu 4.5 trang 13 VBT Vật Lí 9:

Muốn dòng điện chạy qua đoạn mạch có cường độ bằng 0,4A, có thể mắc ba điện trở này vào mạch theo những cách sau:

Cách 1 (hình 4.2a): chỉ mắc điện trở R = 30 Ω trong đoạn mạch

Cách 2 (hình 4.2b): mắc hai điện trở R1 = 10 Ω và R2 = 20 Ω nối tiếp nhau trong đoạn mạch.

Sơ đồ các cách mắc:

Vở bài tập Vật Lí 9 Bài 4 trang 12-13 | Giải vở bài tập Vật Lí 9

Câu 4.6 trang 13 VBT Vật Lí 9:

Chọn C

Khi R1, R2 mắc nối tiếp thì dòng điện chạy qua hai điện trở có cùng cường độ. Do đó đoạn mạch này chỉ chịu được cường độ dòng điện tối đa là: Imax = I2max = 1,5 A.

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: R = R1 + R2 = 20 + 40 = 60 Ω

Vậy hiệu điện thế tôi đa là: Umax = Imax . R = 1,5.60 = 90 V.

Câu 4.7 trang 13 VBT Vật Lí 9:

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

R = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30 Ω

b. Ta có: I = U:R = 12:30 = 0,4 A

Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở:

U1 = IR1 = 0,4 .5 = 2 V

U = IR2 = 0,4 .10 = 4 V

U3 = IR3 = 0,4 . 15 = 6 V

Quảng cáo

Các bài giải bài tập vở bài tập Vật Lí 9 (VBT Vật Lí 9) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Vật Lí lớp 9 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Vật Lí lớp 9 | Giải VBT Vật Lí 9 được biên soạn bám sát nội dung VBT Vật Lí lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-4-doan-mach-noi-tiep.jsp