GDQP 12 Cánh diều Bài 1: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975

Với giải bài tập Giáo dục quốc phòng 12 Bài 1: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975 sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập GDQP 12 Bài 1.

Giải GDQP 12 Cánh diều Bài 1: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975

Quảng cáo

Mở đầu

Giải GDQP 12 trang 5

Khám phá

I. Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Cam-pu-chia chiến thắng chế độ diệt chủng

Quảng cáo

Giải GDQP 12 trang 8

II. Chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc

Giải GDQP 12 trang 10

Quảng cáo

III. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc sau 1975

Giải GDQP 12 trang 12

IV. Trách nhiệm của công dân, học sinh trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc

Quảng cáo

Luyện tập

Giải GDQP 12 trang 13

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục quốc phòng lớp 12 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên