GDQP 12 Cánh diều Bài 5: Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương

Với giải bài tập Giáo dục quốc phòng 12 Bài 5: Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập GDQP 12 Bài 5.

Giải GDQP 12 Cánh diều Bài 5: Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương

Quảng cáo

Mở đầu

Giải GDQP 12 trang 41

Khám phá

I. Một số nét chính về truyền thống và nghệ thuật quân sự của lực lượng vũ trang địa phương

Giải GDQP 12 trang 43

Quảng cáo

Giải GDQP 12 trang 44

Giải GDQP 12 trang 45

Quảng cáo

II. Trách nhiệm xây dựng, bảo vệ, gìn giữ và phát huy truyền thống của lực lượng vũ trang địa phương

Giải GDQP 12 trang 46

Vận dụng

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục quốc phòng lớp 12 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên