GDQP 12 Cánh diều Bài 3: Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

Với giải bài tập Giáo dục quốc phòng 12 Bài 3: Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập GDQP 12 Bài 3.

Giải GDQP 12 Cánh diều Bài 3: Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

Quảng cáo

Mở đầu

Giải GDQP 12 trang 25

Khám phá

I. Một số vấn đề chung

Giải GDQP 12 trang 26

Quảng cáo

II. Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Quân đội Nhân dân Việt Nam

Giải GDQP 12 trang 30

Quảng cáo

III. Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Công an Nhân dân Việt Nam

Giải GDQP 12 trang 33

Quảng cáo

IV. Công tác định hướng nghề nghiệp quân sự, công an

Luyện tập

Giải GDQP 12 trang 34

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục quốc phòng lớp 12 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên