Cách giải bài tập gọi tên hợp chất hữu cơ hay, chi tiếtBài giảng: Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ - Cô Nguyễn Thị Nhàn (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Bước 1: Chọn mạch cacbon chính. Đó là mạch cacbon dài nhất hoặc ít cacbon nhưng chứa nối đôi, nối ba, nhóm thế, nhóm chức, …

Bước 2: Đánh số thứ tự các nguyên tử cacbon trong mạch chính xuất phát từ phía gần nhóm chức, nối đôi, nối ba, nhóm thế, mạch nhánh.

Quy tắc đánh số, theo thứ tự sau:

+) Nhóm chức → nối đôi → nối ba → mạch nhánh

+) Đối với hợp chất tạp chức thì ưu tiên lần lượt:

        Axit → andehit → rượu

Bước 3: Xác định nhóm thế và vị trí của chúng trên mạch cacbon chính.

Bước 4: Gọi tên

+) Trước tiên gọi tên các nhóm thế và vị trí của chúng trên mạch cacbon chính, cuối cùng gọi tên hợp chất ứng với mạch cacbon chính.

Chú ý: Mạch cacbon phải liên tục, không có nguyên tố khác chen vào giữa, ví dụ: CH3-CH2-O-CH(CH3)2 có 2 mạch cacbon, đều là mạch thẳng.

+) Nếu có nhiều nhóm thế giống nhau thì gộp chúng lại và thêm từ đi (2), tri (3), tetra (4), penta (5), …

+) Theo qui ước: con số chỉ vị trí nhóm thế đặt trước tên gọi của nó, con số chỉ vị trí nối đôi, nối ba, nhóm chức (ở mạch cacbon chính) đặt ở phía sau.

Quảng cáo

Ví dụ minh họa

Bài 1:

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

Hướng dẫn:

a/ 4- metylpen -3-en-1-al

b/ 3-metylbut-1-en

c/ 4-brompen-2-en

d/ 3–hidroxylbutanoic

Bài 2:

a/ CHCl2 - CHCl2.

b/ Cl – CH2 – CH – CH – CH3

                    CH3    CH3

c/ CH3 - CH2-Br

d/ CH3 CH2-O-CH2CH3

Hướng dẫn:

a/ 1, 1, 2, 2 – tetracloetan

b/ 1 - clo , 2 , 3 – đimetylbutan

c/ etyl bromua

d/ đietyl ete

Khi biết tên gọi viết công thức cấu tạo

Căn cứ vào đuôi của tên gọi để xác định chất ứng với mạch cacbon chính ( đọc ngược).

Quảng cáo

Bài 3:

a/ 1, 1, 2, 2-tetracloetan:

b/ 1- clo – 2, 3- đimetylbutan:

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

c/ 4-clo- 2, 4- đimetylpent-2-en:

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

d/ Isopropylxiclohexan:

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

e/ 4-metylpent-2-in

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Chất X có công thức CH3 – CH(CH3) – CH = CH2. Tên thay thế của X là

A. 2-metylbut-3-en        B. 3-metylbut-1-in.

C. 3-metylbut-1-en        D. 2-metylbut-3-in

Đáp án: C

Bài 2: Hợp chất CH3CH(OH)CH2CH2CH3 có tên gọi là

A. but- 2-ol        B. pent- 2-ol

C. isopentan        D. pent- 4-ol

Đáp án: B

Bài 3: Hợp chất (CH3)2CHCH2C(CH3)3 có tên gọi là

A. 2,2,4-trimetylpentan        B. 2,2,4,4-tetrametytan

C. 2,4,4-trimetyltan        D. 2,4,4,4-tetrametylbutan

Đáp án: A

Bài 4: 2-metylbutan là tên gọi của hợp chất nào sau đây:

A. (CH3)2CHCH2CH3        B. (CH3)2CHCH3

C. CH3CHCH2CH2CH3        D. CH3-C(CH3)2-CH3

Đáp án: A

Bài 5: CTCT sau có tên gọi là :

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

A. 2,2,4-trimetyl pentan.        B. 2,4-trimetyl petan.

C. 2,4,4-trimetyl pentan.        D. 2-đimetyl-4-metyl

Đáp án: A

Bài 6: Tên gọi của CH2=C(CH2)CH2-CH3

A. 2-metylbut-1-en        B. 2-metylbut-2-en

C. 2-metylbut-1-en        D. 2-metylbut-2-en

Đáp án: A

Bài 7: Tên gọi 3,3-đimetylbut-1-en là của hợp chất nào:

A. CH2=CH-CH(CH3)-CH3

B. CH2=CH-C(CH3)2-CH3

C. CH2=C(CH3)-CH(CH3)-CH3

D. CH2=CH2-C(CH3)2-CH3

Đáp án: B

Bài 8: Tên gọi của CH3 – C ≡ C - CH2 - CH3

A. 2- metyl- but- 2in        B. Pent-3-in

C. But-2-in        D. Pent-2-in

Đáp án: D

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


dai-cuong-ve-hoa-hoc-huu-co.jsp


2005 - Toán Lý Hóa