Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

Video Giải KHTN 6 Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể - sách Cánh diều - Cô Mạc Đan Ly (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập KHTN 6 Bài 13.

Quảng cáo

Giải KHTN 6 trang 76

Giải KHTN 6 trang 77

Quảng cáo

Giải KHTN 6 trang 79

Quảng cáo

Giải KHTN 6 trang 80

Bên cạnh đó là Giải sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 Bài 13 sách Cánh diều chi tiết:

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều hay, chi tiết khác:


Lý thuyết KHTN 6 Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể (hay, chi tiết)

I. Sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào

1. Sinh vật đơn bào

- Sinh vật đơn bào là các sinh vật thực hiện các hoạt động sống trong khuôn khổ một tế bào như: lấy và tiêu hóa thức ăn, hô hấp, vận động, sinh sản và trả lời các kích thích từ môi trường bên ngoài.

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể | Cánh diều

2. Sinh vật đa bào

- Sinh vật đa bào có cấu tạo phức tạp.

- Cơ thể chúng có nhiều loại tế bào với hình dạng, cấu tạo khác nhau và thực hiện chức năng khác nhau như quang hợp, tiêu hóa, hô hấp… nhờ đó đảm bảo sự tồn tại và phát triển của cơ thể.

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể | Cánh diều

II. Tổ chức cơ thể đa bào

- Ở sinh vật đa bào, các tế bào được tổ chức theo thứ tự nhất định từ cấp độ thấp đến cấp độ cao.

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể | Cánh diều

- Tế bào là đơn vị cấu trúc cơ bản

- Mô bao gồm các tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau và cùng thực hiện một chức năng

- Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện chức năng nhất định, ở vị trí trong cơ thể 

- Hệ cơ quan là tập hợp của nhiều cơ quan hoạt động cùng nhau và cùng thực hiện một chức năng nhất định

- Cơ thể sinh vật bao gồm tất cả các hệ cơ quan trong cơ thể hoạt động phối hợp với nhau, đảm bảo sự tồn tại, lớn lên và sinh sản của cơ thể.

III. Thực hành tìm hiểu về tổ chức cơ thể

1. Tìm hiểu về tổ chức cơ thể

Chuẩn bị

- Dụng cụ, mẫu vật: kính hiển vi quang học, lam kính, lamen, kim mũi mác và các dụng cụ, mẫu vật dưới đây.

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể | Cánh diều

- Tranh, video, tiêu bản về sinh vật đơn bào

Tiến hành

- Đối với mẫu vật

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể | Cánh diều

- Đối với tranh, video, tiêu bản

+ Quan sát tranh, video, tiêu bản

+ Quan sát tiêu bản về sinh vật đơn bào: thực hiện theo bước 5

Báo cáo

- Hoàn thành báo cáo theo mẫu

2. Tìm hiểu về tổ chức cơ thể thực vật và cơ thể người

Chuẩn bị

- Tranh hoặc mẫu cây thật có ở địa phương

- Tranh hoặc mô hình cấu tạo cơ thể người

Tiến hành

- Quan sát tranh hoặc mẫu cây thật, nhận dạng và xác định vị trí các cơ quan cấu tạo cơ thể cây xanh

- Quan sát tranh hoặc mô hình cơ thể người, nhận dạng và xác định vị trí một số cơ quan cấu tạo cơ thể người.

Báo cáo kết quả

- Hoàn thành báo cáo theo mẫu


Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể(có đáp án)

Câu 1: Cơ thể nào sau đây là cơ thể đơn bào?

A. Con chó.          B. Trùng biến hình.            C. Con ốc sên.           D. Con cua.

Câu 2: Cấp độ thấp nhất hoạt động độc lập trong cơ thể đa bào là

A. Hệ cơ quan                B. Cơ quan

C. Mô                             D. Tế bào

Câu 3: Cho các sinh vật sau:

(1) Tảo lục                               (4) Tảo vòng

(2) Vi khuẩn lam                      (5) Cây thông

(3) Con bướm

Các sinh vật đa bào là?

A. (1), (2), (5)                 B. (5), (3), (1)                 

C. (1), (2), (5)                 D. (3), (4), (5)

Câu 4: Cơ quan nào sau đây thuộc hệ thần kinh ở người?

A. Tim                  B. Phổi                 C. Não                  D. Dạ dày

Câu 5: Trình từ sắp xếp các cấp tổ chức của cơ thể đa bào theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là?

A. Tế bào → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể → mô

B. Mô → tế bào → hệ cơ quan → cơ quan → cơ thể

C. Tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể

D. Cơ thể → hệ cơ quan → cơ quan → tế bào → mô

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 6 - bộ sách Cánh diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm). Bản quyền lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Cánh diều khác