KTPL 12 Chân trời sáng tạo Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hoá, môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Với lời giải bài tập Giáo dục Kinh tế Pháp luật 12 Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hoá, môi trường và tài nguyên thiên nhiên sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập KTPL 12 Bài 13.

Giải KTPL 12 Chân trời sáng tạo Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hoá, môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Quảng cáo

Giải Kinh tế Pháp luật 12 trang 97

1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hoá

Quảng cáo

2. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Giải Kinh tế Pháp luật 12 trang 98

Luyện tập

Giải Kinh tế Pháp luật 12 trang 101

Quảng cáo

Giải Kinh tế Pháp luật 12 trang 102

Vận dụng

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Kinh tế pháp luật lớp 12 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên