KTPL 12 Chân trời sáng tạo Bài 7: Quản lí thu, chi trong gia đình

Với lời giải bài tập Giáo dục Kinh tế Pháp luật 12 Bài 7: Quản lí thu, chi trong gia đình sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập KTPL 12 Bài 7.

Giải KTPL 12 Chân trời sáng tạo Bài 7: Quản lí thu, chi trong gia đình

Quảng cáo

Giải Kinh tế Pháp luật 12 trang 53

1. Khái niệm và sự cần thiết của quản lí thu, chi trong gia đình

2. Thói quen chi tiêu và các mục tiêu tài chính của gia đình

Giải Kinh tế Pháp luật 12 trang 54

Quảng cáo

Giải Kinh tế Pháp luật 12 trang 55

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu, chỉ hợp lí

Giải Kinh tế Pháp luật 12 trang 56

Quảng cáo

Luyện tập

Giải Kinh tế Pháp luật 12 trang 59

Giải Kinh tế Pháp luật 12 trang 60

Quảng cáo

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Kinh tế pháp luật lớp 12 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên