Lịch Sử 12 Kết nối tri thức Bài 16: Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc

Với giải bài tập Lịch Sử 12 Bài 16: Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 12 Bài 16.

Giải Lịch Sử 12 Kết nối tri thức Bài 16: Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc

Quảng cáo

1. Hành trình tìm đường cứu nước

Giải Lịch Sử 12 trang 96

Quảng cáo

2. Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Giải Lịch Sử 12 trang 97

3. Chuẩn bị và lãnh đạo Cách mạng tháng Tám năm 1945

Giải Lịch Sử 12 trang 100

Quảng cáo

4. Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) và kháng chiến chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1969

Giải Lịch Sử 12 trang 104

Luyện tập và Vận dụng (trang 104)

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử lớp 12 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên