Lịch Sử 12 Kết nối tri thức Bài 17: Dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam

Với giải bài tập Lịch Sử 12 Bài 17: Dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 12 Bài 17.

Giải Lịch Sử 12 Kết nối tri thức Bài 17: Dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam

Quảng cáo

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới

Giải Lịch Sử 12 trang 107

2. Hồ Chí Minh “sống mãi” trong lòng nhân dân Việt Nam

Quảng cáo

Giải Lịch Sử 12 trang 109

Luyện tập và Vận dụng (trang 109)

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử lớp 12 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên