Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Cánh diều Bài 11 (có đáp án): Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và cách mạng tháng mười Nga năm 1917

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 11: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và cách mạng tháng mười Nga năm 1917 sách Cánh diều có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 8.

Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Cánh diều Bài 11 (có đáp án): Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và cách mạng tháng mười Nga năm 1917

Câu 1. Anh, Pháp, Nga là những nước thuộc phe

Quảng cáo

A. Hiệp ước.         

B. Đồng minh.            

C. Liên minh.       

D. Phát xít.

Câu 2. Khi mới hình thành, phe Liên minh gồm những nước nào?

A. Đức, Anh, Pháp.

B. Đức, Áo - Hung, Italia.

C. Nga, Đức, Italia.

D. Anh, Pháp, Nga.

Quảng cáo

Câu 3. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thị trường, thuộc địa.

B. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội.

C. Đức đánh chiếm vùng An-dát và Lo-ren của Pháp.

D. Thái tử Áo - Hung bị một người Xéc-bi ám sát.

Câu 4. Sự kiện nào đã châm ngòi cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Đức tấn công Ba Lan.

B. Anh tuyên chiến với Đức.

C. Áo - Hung tuyên chiến với Xéc-bi.

D. Thái tử Áo - Hung bị ám sát tại Xéc-bi.

Câu 5. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với thắng lợi thuộc về phe

Quảng cáo

A. Đồng minh.            

B. phát xít.          

C. Hiệp ước.         

D. Liên minh.

Câu 6. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)?

A. Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa ở cả hai bên tham chiến.

B. Nguyên nhân sâu xa là do mâu thuẫn giữa các đế quốc về thuộc địa.

C. Chiến tranh kết thúc, tình hình thế giới có nhiều chuyển biến quan trọng.

D. Mĩ tham gia vào phe Hiệp ước ngay từ khi chiến tranh mới bùng nổ.

Câu 7. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)?

A. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại thuộc về phe Hiệp ước.

B. Tính chất nhân đạo và chính nghĩa thuộc về phe Liên minh.

C. Mâu thuẫn về thuộc địa là nguyên nhân trực tiếp bùng nổ chiến tranh.

D. Chiến tranh kết thúc, tình hình thế giới có nhiều chuyển biến quan trọng.

Quảng cáo

Câu 8. Đặc điểm nổi bật về chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

A. Xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

B. Nhiều đảng phái phản động nổi dậy chống phá cách mạng.

C. Nước Nga Xô viết bị các nước phương Tây bao vây, cô lập.

D. Quân đội 14 nước đế quốc mở cuộc tấn công vũ trang vào Nga.

Câu 9. Cục diện hai chính quyền song song không thể tồn tại lâu dài ở Nga, vì

A. hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập nhau về quyền lợi.

B. tình trạng này khiến Nga không thể phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa.

C. hai chính quyền này không đáp ứng quyền lợi của quần chúng nhân dân.

D. các nước đế quốc bao vây, cô lập và tổ chức tấn công vũ trang vào Nga.

Câu 10. Cho các dữ kiện sau:

1. V.I.Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

2. Các đội Cận vệ đỏ bao vây và tấn công những vị trí then chốt tại thủ đô Pê-tơ-rô-grát.

3. Cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn.

4. Quân khởi nghĩa đánh chiếm cung điện màu Đông, toàn bộ chính phủ tư sản lâm thời bị bắt.

Hãy sắp xếp theo tiến trình Cách mạng tháng Mười Nga (1917)?

A. 2, 1, 4, 3.          

B. 1, 2, 4, 3.          

C. 4, 1, 2, 3.          

D. 2, 4, 1, 3.

Câu 11. Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917 đều

A. đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích Nga, do Lênin đứng đầu.

B. nhằm mục tiêu lật đổ chế độ Nga hoàng, chống chiến tranh đế quốc.

C. có ý nghĩa mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga.

D. mang tính chất của một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Câu 12. Đoạn tư liệu dưới đây phản ánh về vấn đề nào?

Tư liệu: “…Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được cái hạnh phúc, tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam. Cách mệnh Nga đuổi được vua, tư bản, địa chủ rồi lại ra sức cho công nông và các dân tộc bị áp bức, các thuộc địa làm cách mệnh để đạp đổ đế quốc chủ nghĩa và tư bản…”

(Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tập 2, trang 280).

A. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười (1917).

B. Bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Mười (1917).

C. Nguyên nhân bùng nổ của Cách mạng tháng Mười (1917).

D. Mục tiêu đấu tranh của Cách mạng tháng Mười (1917).

Câu 13. Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới giành thắng lợi là

A. Cách mạng tháng Hai ở Nga năm 1917.

B. Cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917.

C. Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam năm 1945.

D. Cách mạng tháng Tám ở In-đô-nê-xi-a năm 1945.

Câu 14. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

A. Đưa nhân dân lao động Nga lên nắm chính quyền.

B. Lật đổ sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế ở Nga.

C. Phá vỡ trận tuyến của hệ thống tư bản chủ nghĩa trên thế giới.

D. Cổ vũ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân các nước.

Câu 15. Việc xác định con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, trước hết vì cuộc cách mạng này

A. là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.

B. lật đổ được sự thống trị của tư sản và phong kiến.

C. giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga.

D. giải phóng hoàn toàn giai cấp công nhân và nông dân.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 8 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Lịch Sử 8 hay, ngắn gọn của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử và Địa Lí 8 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên