Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Cánh diều Bài 3 (có đáp án): Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 3: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX sách Cánh diều có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 8.

Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Cánh diều Bài 3 (có đáp án): Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX

Câu 1. Đến đầu thế kỉ XX, quốc gia nào ở Đông Nam Á đã trở thành thuộc địa của Mỹ?

Quảng cáo

A. Việt Nam.

B. In-đô-nê-xi-a.

C. Phi-líp-pin.

D. Cam-pu-chia.

Câu 2. Sự kiện nào dưới đây đã mở đầu quá trình xâm nhập, xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây?

A. Mỹ tấn công, đánh chiếm Phi-líp-pin.

B. Bồ Đào Nha đánh chiếm vương quốc Ma-lắc-ca.

C. Thực dân Pháp tấn công cửa biển Đà Nẵng (Việt Nam).

D. Thực dân Anh đánh chiếm toàn bộ bán đảo Ma-lay-a.

Quảng cáo

Câu 3. Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, quốc gia nào ở Đông Nam Á vẫn giữ được độc lập?

A. Phi-líp-pin.

B. Lào.

C. Cam-pu-chia.

D. Xiêm.

Câu 4. Đến cuối thế kỉ XIX, ba nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) đã trở thành thuộc địa của

A. thực dân Pháp.

B. thực dân Anh.

C. thực dân Hà Lan.

D. thực dân Tây Ban Nha.

Câu 5. Đến cuối thế kỉ XIX, thực dân Hà Lan đã cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược quốc gia nào ở Đông Nam Á?

Quảng cáo

A. Cam-pu-chia.

B. In-đô-nê-xi-a.

C. Mi-an-ma.

D. Ma-lai-xi-a.

Câu 6. Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma đã trở thành thuộc địa của

A. thực dân Pháp.

B. thực dân Anh.

C. thực dân Hà Lan.

D. thực dân Tây Ban Nha.

Câu 7. Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, mặc dù giữ được độc lập, nhưng Xiêm vẫn lệ thuộc về kinh tế và chính trị vào những nước nào?

A. Hà Lan và Anh.

B. Mỹ và Tây Ban Nha.

C. Anh và Pháp.

D. Anh và Mỹ.

Quảng cáo

Câu 8. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình chính trị của các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX?

A. Quan lại thực dân cai trị ở trung ương; cử người bản xứ cai quản địa phương.

B. Quan lại thực dân cai trị ở địa phương; cử người bản xứ cai quản trung ương.

C. Triều đình phong kiến đầu hàng, lệ thuộc vào chính quyền thực dân.

D. Chính quyền thực dân thi hành chính sách “chia để trị”.

Câu 9. Trong quá trình cai trị Đông Nam Á, thực dân phương Tây chú trọng phát triển hệ thống giao thông vận tải, nhằm

A. phục vụ các chương trình khai thác thuộc địa và mục đích quân sự.

B. nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân Đông Nam Á.

C. hỗ trợ các nước trong khu vực khôi phục và phát triển nền kinh tế.

D. truyền bá văn hóa, khai hóa văn minh cho cư dân trong khu vực.

Câu 10. Đến đầu thế kỉ XX, Phi-líp-pin đã trở thành thuộc địa của

A. Anh.

B. Pháp.

C. Mỹ.

D. Hà Lan.

Câu 11. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách cai trị về kinh tế của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á?

A. Phát triển hệ thống giao thông vận tải.

B. Chú trọng hoạt động khai thác khoáng sản.

C. Cướp đoạt ruộng đất, “cưỡng bức trồng trọt”.

D. Chia ruộng đất cho nông dân nghèo cày cấy.

Câu 12. Quá trình đấu tranh chống thực dân phương Tây của nhân dân các nước Đông Nam Á có điểm giống nhau cơ bản về

A. mục đích đấu tranh.

B. thời điểm diễn ra.

C. hình thức đấu tranh.

D. lực lượng lãnh đạo.

Câu 13. Các cuộc đấu tranh chống thực dân phương Tây của nhân dân Đông Nam Á (từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX) đều

A. nổ ra cùng thời điểm, tạo nên phong trào rộng lớn trên toàn khu vực.

B. đặt dưới sự lãnh đạo của lực lượng trí thức phong kiến tiến bộ.

C. diễn ra sôi nổi, quyết liệt nhưng cuối cùng thất bại.

D. diễn ra dưới hình thức cải cách, canh tân đất nước.

Câu 14. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng tình hình xã hội của các nước Đông Nam Á dưới tác động từ chính sách cai trị của thực dân phương Tây?

A. Trật tự xã hội truyền thống ở Đông Nam Á vẫn được duy trì.

B. Xã hội văn minh, bắt kịp với trình độ phát triển của phương Tây.

C. Các giai cấp cũ bị phân hóa, xuất hiện những lực lượng xã hội mới.

D. Các giai cấp cũ bị xóa bỏ, trong xã hội xuất hiện nhiều lực lượng mới.

Câu 15. Từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX, sự xâm nhập của văn hóa phương Tây đã tác động như thế nào đến đời sống văn hóa của cư dân Đông Nam Á?

A. Xói mòn những giá trị văn hóa truyền thống.

B. Cư dân Đông Nam Á được khai hóa văn minh.

C. Đặt cơ sở hình thành nền văn hóa truyền thống.

D. Thúc đẩy sự phát triển của văn hóa truyền thống.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 8 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Lịch Sử 8 hay, ngắn gọn của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử và Địa Lí 8 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên