Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 12: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX sách Cánh diều có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 8.

Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

Câu 1. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng thành tựu về kĩ thuật của nhân loại trong các thế kỉ XVIII - XIX?

Quảng cáo

A. Phát minh ra nhiều loại vũ khí mới, như: bom nguyên tử, tên lửa,…

B. Sử dụng phổ biến các nguồn năng lượng mới (Mặt Trời, gió,…).

C. Tìm ra các nguồn nguyên liệu mới là: đồng đỏ, đồng thau, sắt,…

D. Sử dụng rộng rãi phân hóa học, máy móc… trong nông nghiệp.

Câu 2. Ai là tác giả của Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?

A. Sác-lơ Đác-uyn.

B. G. Men-đen.

C. Đ. I. Men-đê-lê-ép.

D. Pi-e Quy-ri.

Quảng cáo

Câu 3. Nhà khoa học nào dưới đây là tác giả của Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng?

A. I. Niu-tơn.

B. M. Lô-mô-nô-xốp.

C. S. Đác-uyn.

D. Đ.I. Men-đê-lê-ép.

Câu 4. I. Niu-tơn là tác giả của thành tựu khoa học nào dưới đây?

A. Thuyết vạn vật hấp dẫn.

B. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

C. Thuyết tiến hóa.

D. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Câu 5. Trong các thế kỉ XVIII - XIX, ở Anh, học thuyết kinh tế chính trị học tư sản ra đời với những tác phẩm nổi tiếng của

Quảng cáo

A. L. Phoi-ơ-bách và G. Hê-ghen.

B. A. Xmit và D. Ri-các-đô.

C. C.H. Xanh-xi-mông và S. Phu-ri-ê.

D. C. Mác và Ph.Ăng-ghen.

Câu 6. Trong các thế kỉ XVIII - XIX, học thuyết chủ nghĩa xã hội không tưởng gắn liền với tên tuổi cuả

A. L. Phoi-ơ-bách và G. Hê-ghen.

B. A. Xmit và D. Ri-các-đô.

C. C.H. Xanh-xi-mông và S. Phu-ri-ê.

D. C. Mác và Ph.Ăng-ghen.

Câu 7. Giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời, gắn liền với tên tuổi của

A. L. Phoi-ơ-bách và G. Hê-ghen.

B. A. Xmit và D. Ri-các-đô.

C. C.H. Xanh-xi-mông và S. Phu-ri-ê.

D. C. Mác và Ph.Ăng-ghen.

Quảng cáo

Câu 8. Vào những năm 1890, I. Páp-lốp (người Nga) đã phát hiện ra

A. phản xạ có điều kiện.

B. thuyết tiến hóa.

C. thuyết vạn vật hấp dẫn.

D. lực hút của Trái Đất.

Câu 9. Bộ tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình” là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn nào?

A. Vích-to Huy-gô.

B. Lép Tôn-xtôi.

C. H. Ban-dắc.

D. Lo Bai-rơn.

Câu 10. Nhà văn Lo Bai-rơn là tác giả của tác phẩm nào dưới đây?

A. “Những người khốn khổ”.

B. “Chiến tranh và hòa bình”.

C. “Đông Gioăng”.

D. “Tấn trò đời”.

Câu 11. Bộ tiểu thuyết “Tấn trò đời” là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn nào?

A. Vích-to Huy-gô.

B. Lép Tôn-xtôi.

C. H. Ban-dắc.

D. Lo Bai-rơn.

Câu 12. Tiểu thuyết “Nhà thờ Đức bà Pa-ri” là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn nào?

A. Vích-to Huy-gô.

B. Lép Tôn-xtôi.

C. H. Ban-dắc.

D. Lo Bai-rơn.

Câu 13. Bản Sonata Ánh trăng là một trong những tác phẩm nổi tiếng của

A. V.A. Mô-da.

B. L. Bét-tô-ven.

C. P.I. Tri-cốp-xki.

D. Ph. Sô-panh.

Câu 14. Bức tranh “Mùa thu vàng” là một trong những tác phẩm nổi tiếng của danh họa nào?

A. V. Van-gốc.

B. I. Lê-vi-tan.

C. Ph. Gôi-a.

D. Gi. Đa-vít.

Câu 15. Sự phát triển khoa học, kĩ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX không mang lại tác động nào dưới đây?

A. Đưa nhân loại bước vào thời đại văn minh trí tuệ.

B. Mang đến những hiểu biết sâu sắc về xã hội loài người.

C. Đưa nhân loại bước vào thời đại văn minh công nghiệp.

D. Nhận thức của con người về thế giới tự nhiên có sự thay đổi.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 8 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Lịch Sử 8 hay, ngắn gọn của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử và Địa Lí 8 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên