Soạn bài Luật thơ (Tiếp theo) (siêu ngắn)

Soạn bài Luật thơ (Tiếp theo)

Câu 1 (trang 127, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

- Giống nhau:

   + Mỗi câu thơ có 5 chữ

   + Sử dụng vần gián cách

- Khác nhau

Thơ ngũ ngôn (Mặt trăng) Đoạn thơ năm tiếng (Sóng)
Vần Độc vận, vần gián cách. Nhiều vần
Ngắt nhịp Nhịp lẻ Nhịp 3/2
Phối thanh Luân phiên bằng trắc ở tiếng thứ 2, 4 trong mỗi câu. Chủ yếu là luân phiên bằng trắc ở tiếng thứ 3, 5 trong mỗi câu.

Câu 2 (trang 127, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

- Điểm giống với thơ truyền thống:

   + Gieo vần chân, vần cách (lòng – trong)

   + Ngắt nhịp: 4/3 ở các câu 2, 3, 4

- Điểm sáng tạo:

   + Vần: gieo vần lưng (lòng – không) và gieo vần ở các vị trí khác nhau (sông – sóng – trong - lòng – không)

   + Ngắt nhịp: 2/5 ở câu thứ nhất

Câu 3 (trang 128, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Soạn bài Luật thơ (Tiếp theo) (siêu ngắn) | Ngữ văn lớp 12

- Đối và niêm:

   + Đối: 1 và 2, 3 và 4

   + Niêm: 1 và 8, 2 và 3

Câu 4 (trang 128, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

- Vần: Độc vận, vần chân, vần gián cách.

- Nhịp: 4/3

- Thanh: Tiếng 2 4 6

   T B T

   B T B

   B T B

   T B T

→ Vần, nhịp, hài thanh đều giống thơ thất ngôn Đường luật.

Xem thêm các bài soạn văn lớp 12 siêu ngắn gọn, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên