Top 3 Soạn bài: Luật thơ (Tiếp theo) ngắn nhất

Top 3 Soạn bài: Luật thơ (Tiếp theo) ngắn nhất

Bản 1/ Soạn bài: Luật thơ (Tiếp theo) (cực ngắn)

Luyện tập

Bài 1 (trang 127 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

Quảng cáo

- Giống

  + Mỗi câu có năm chữ (tiếng)

  + Đều dùng vần chân, vần liền, vần lưng, vần cách...

  + Các thanh bằng trắc cũng đối nhau, nhất là những vị trí quan trọng.

- Khác

Sóng – Xuân Quỳnh

Mặt trăng

Vần: sử dụng linh hoạt, có vần cách (thế, trẻ), có vần chân (trẻ, bể, lớn, lên)

- Số câu không hạn định

- Nhịp lẻ linh hoạt: 1/2/2, 2/3, 3/2

- Thơ hiện đại không bắt buộc phải đôi thanh bằng/trắc

Vần: một vần (độc vận), vần cách.

- Số câu hạn định (tứ tuyệt: 4 dòng; bát cú: 8 dòng)

- Nhịp : nhịp lẻ 2/3

- Hài thanh: yêu cầu nghiệm ngặt về đối thanh, đối nghĩa

Quảng cáo

Bài 2 (trang 127 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

- Xác định thanh bằng - trắc trong các tiếng của đoạn thơ:

Đưa người ta không đưa qua sông

B B B B B B B

Sao có tiếng sóng ở trong lòng

B T T T T B Bv

Bóng chiều không thắm, không vàng vọt

T B B T B B T

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong

B B B B B T Bv

- Sự đổi mới:

  + Thơ thất ngôn truyền thống gieo vần chân: đoạn thơ trên đây gieo vần lưng, vần liền

  + Thơ thất ngôn truyền thống ngắt nhịp 4/3 hoặc 2/2/3; đoạn thơ ngắt nhịp linh hoạt hơn, có chỗ 2/1/4, 1/3/3.

  +luật thơ không ràng buộc nghiêm ngặt như trong thơ truyền thống

Bài 3 (trang 128 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

- Mô hình bài Mời trầu

Qủa cau nho nhỏ miếng trầu hôi

T B B T / T B Bv

Này của Xuân Hương mới quệt rồi

B T B B / T T Bv

Có phải duyên nhau thì thắm lại

T T B B / B T T

Đừng xanh như lá bạc như vôi

B B B T T / B Bv

Quảng cáo

Bài 4 (trang 128 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

- Xác định các yếu tố vần, nhịp, hài thanh:

Sóng gợn tràng giang/ buồn điềm điệp (4 - 3)

T T B B B T T

Con thuyền xuôi mái / mái song song (4 - 3)

B B B T T B Bv

Thuyền về/ nước lại/ sầu trăm ngả (2-2-3) (4-3)

B B T T B B T

Củi một cành khô/ lạc mấy dòng (4 -3)

T T B B T T Bv

- Chứng minh sự ảnh hưởng của thể thơ thất ngôn Đường luật đối với Thơ Mới:

  + Về vần: thơ mới vẫn chịu ảnh hưởng của vần thơ Đường luật, chủ yếu gieo vần chân.

  + Về nhịp thơ: thơ mới chủ yếu vẫn sử dụng 3-4 hoặc 4-3 như trong thơ Đường luật cổ.

  + Về hài thanh: thơ mới vẫn tuân thủ niêm luật Đường thi (chữ thứ hai câu hai phải cùng niêm với chữ thứ hai câu 3)

Quảng cáo

Bản 2/ Soạn bài: Luật thơ (Tiếp theo) (siêu ngắn)

Câu 1 (trang 127, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

- Giống nhau:

   + Mỗi câu thơ có 5 chữ

   + Sử dụng vần gián cách

- Khác nhau

Thơ ngũ ngôn (Mặt trăng) Đoạn thơ năm tiếng (Sóng)
Vần Độc vận, vần gián cách. Nhiều vần
Ngắt nhịp Nhịp lẻ Nhịp 3/2
Phối thanh Luân phiên bằng trắc ở tiếng thứ 2, 4 trong mỗi câu. Chủ yếu là luân phiên bằng trắc ở tiếng thứ 3, 5 trong mỗi câu.

Câu 2 (trang 127, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

- Điểm giống với thơ truyền thống:

   + Gieo vần chân, vần cách (lòng – trong)

   + Ngắt nhịp: 4/3 ở các câu 2, 3, 4

- Điểm sáng tạo:

   + Vần: gieo vần lưng (lòng – không) và gieo vần ở các vị trí khác nhau (sông – sóng – trong - lòng – không)

   + Ngắt nhịp: 2/5 ở câu thứ nhất

Câu 3 (trang 128, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Soạn bài: Luật thơ (Tiếp theo - siêu ngắn) | Ngữ văn lớp 12

- Đối và niêm:

   + Đối: 1 và 2, 3 và 4

   + Niêm: 1 và 8, 2 và 3

Câu 4 (trang 128, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

- Vần: Độc vận, vần chân, vần gián cách.

- Nhịp: 4/3

- Thanh: Tiếng 2 4 6

   T B T

   B T B

   B T B

   T B T

→ Vần, nhịp, hài thanh đều giống thơ thất ngôn Đường luật.

Bản 3/ Soạn bài: Luật thơ (Tiếp theo) (ngắn nhất)

Soạn bài: Luật thơ (Tiếp theo) (ngắn nhất)

   

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12