Soạn văn lớp 12 nhanh nhất, ngắn gọn năm 2021 - 2022


[Ngữ văn lớp 12] Với mục đích giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo môn Ngữ văn 12, VietJack biên soạn bản Soạn văn 12 Tập 1, Tập 2 ngắn nhất, chi tiết giới thiệu đến toàn thể các bạn học sinh.

Mục lục Soạn văn lớp 12 nhanh nhất

Soạn văn 12 Tập 1

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Soạn văn 12 Tập 2

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

15 Bài giảng Ngữ văn 12 - Cô Vũ Phương Thảo (Giáo viên VietJack)

8 Bài giảng Ngữ văn 12 - Cô Thúy Nhàn (Giáo viên VietJack)

23 Bài giảng Ngữ văn 12 - Cô Nguyễn Ngọc Anh (Giáo viên VietJack)

Bên cạnh đó là các video bài giảng Ngữ văn 12 chi tiết cũng như bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học, tác giả tác phẩm và bộ đề thi Ngữ văn 12 giúp học sinh ôn tập đạt điểm cao trong bài thi Ngữ văn 12.

Tham khảo tài liệu học tốt môn Ngữ văn 12 hay khác:

Xem thêm giải bài tập lớp 12 các môn học hay nhất, chi tiết khác:


2004 - Toán Lý Hóa