Soạn bài Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp) ngắn nhất năm 2021

Soạn bài Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp) ngắn nhất năm 2021

A. Soạn bài Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp) (ngắn nhất)

Câu 1 (trang 210 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

- Bố cục như trên

Câu 2 (trang 210 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

Quảng cáo

- Điểm nhìn hiện tại là bối cảnh đất nước năm 1970, thời điểm cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra vô cùng gay go, ác liệt.
- Cảm nghĩ của tác giả:
  + so với 25 năm trước, tuy khó khăn như thế và lực lượng của ta đã khác:
  + Năm 1945: “là thời kì làm mưa, làm gió của chủ nghĩa đế quốc", “gần hai chục vạn quân Tưởng từ mấy ngả ập vào miền Bắc" còn bây giờ (1970), “mỗi hành động kẻ cướp... không tránh khỏi bị trừng phạt
  + Năm 1945 nước Việt Nam chưa có tên trên bản đồ thế giới, còn bây giờ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã là một đất nước tự do

Câu 3 (trang 210 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

- Nước Việt Nam mới khai sinh đã phải đương đầu với bao khó khăn, nguy nan nằm giữa bốn bề hùm sói, phải tự dốc mình đấu tranh dũng cảm, để sống còn
- Đảng phải hoạt động bí mật, các đảng viên đều công tác dưới danh nghĩa những cán bộ Việt Minh, chính quyền cách mạng mới, chưa được công nhận
- Nạn đói, nạn dốt hoành hành
- Đời sống nhân dân rất thấp.
- Thực dân Pháp xâm lược trở lại Nam bộ làm cho khó khăn "càng thêm trầm trọng”.

Quảng cáo

Câu 4 (trang 210 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

- Đảng và Chính phủ được ủng hộ, giúp sức nên có những quyết sách đúng đắn, sáng suốt
   + Củng cố chính quyền cách mạng
   + Mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện công nông chuyên chính
  + Công bố dự án hiến pháp cho toàn dân đóng góp ý kiến
  +Bãi bỏ thuế thân, nhiều thứ thuế vô lí khác
  + Nâng cao năng lực tài chính cho đất nước
- Nhờ vậy đất nước đã vượt qua thời kì gian khổ

Câu 5 (trang 210 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

- Hình ảnh tiêu biểu, gây ấn tượng sâu sắc nhất là hình ảnh Bác Hồ:
  + Bác là con người có trí tuệ sáng suốt, có ý chí sắt đá và nghị lực mạnh mẽ.
   + Là con người toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, đất nước
  + Lý tưởng của Người, tấm lòng của Người là niềm hạnh phúc dành cho dân, cho nước.
→ Bác Hồ là hình ảnh tượng trưng cao đẹp nhất của dân, của cách mạng, của chính quyền mới, chế độ mới

Quảng cáo

Câu 6 (trang 210 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

Điểm nhìn của người đại diện cho bộ máy lãnh đạo của Đảng, Chính phủ nên cách kể mang tính toàn cảnh, sâu sắc
- Những sự kiện có tính chất khái quát, tổng hợp
- Cảm nghĩ có tính khách quan, tiêu biểu cho cảm nghĩ, chí hướng của Đảng, Chính phủ
- Cách kể như cuốn biên niên sử hào hùng, đất nước từng ngày vươn tới diện mạo mới, tầm vóc mới

Xem thêm các bài soạn Những ngày đầu của nước Việt Nam mới hay, ngắn khác:

B. Tác giả

- Tên Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013) 

- Quê quán: Quảng Bình

- Quá trình hoạt động văn học, kháng chiến 

+ Ông bắt đầu hoạt động cách mạng từ năm 1925 và là một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương.

+ Tháng 12/1944, ông được Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

+ Tháng 8/11945, ông là Ủy viên Ủy ban Quân sự Bắc kì, là thành viên Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.

+ Cách mạng tháng Tám thành công, ông là Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ lâm thời nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa.

+ Năm 1948, ông được phong hàm Đại tướng, là Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam.

+ Ông từng trực tiếp chỉ huy chiến dịch Biên giới năm 1950, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954,  chiến dịch Hồ Chí Minh 1975.

+ Võ Nguyên Giáp là Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam (1951-1982), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1946-1980), Phó thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1978-1992).

=> Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Cuộc đời ông luôn song hành cũng những chặng đường lịch sử của dân tộc trong thế kỉ XX.

- Tác phẩm chính: 

- Với tầm tư tưởng và tầm văn hóa lớn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tái hiện những chặng đường lịch sử của dân tộc trong nhiều tác phẩm hồi kí (do người khác ghi lại): Những năm tháng không thể nào quên (1970); Chiến đấu trong vòng vây (1978); Điện Biên Phủ-điểm hẹn lịch sử (1944),...

C. Tác phẩm

- Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: 

- Xuất xứ: nằm trương chương XII của tập hồi kí “Những năm tháng không thể nào quên” (do nhà văn Hữu Mai thể hiện, tên bài do người biên soạn đặt).

- Hoàn cảnh sáng tác:

+ Năm 1970 - những năm tháng gay go của cuộc kháng chiến chống Mĩ.

+ Tác giả hồi tưởng lại và ghi chép lại những sự kiện lịch sử trọng yếu có tính chất bước ngoặt của Cách mạng Việt Nam từ những ngày đầu trước Cách mạng tháng Tán năm 1945 đến những ngày đầu năm 1970.

- Tóm tắt 

 Văn bản “Những ngày đầu của nước Việt Nam mới” được trích trong tác phẩm “Những tháng năm không thể nào quên” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Văn bản gồm bốn nội dung chính: thứ nhất tái hiện những khó khăn, gian nan của dân tộc ta trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cùng với đó là tư thế hiên ngang, kiên cường, bất khuất của con dân nước Việt. Thứ hai, nêu lên những khó khăn hiện tại của đất nước ta về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội. Thứ ba, trước những khó khăn đó Đảng đề ra những biện pháp khắc phục thiết thực. Thứ tư, hình ảnh và vai trò của Bác Hồ cùng niềm tự hào mà tác giả kết luận với một câu thật ấn tượng, có ý nghĩa sâu sắc: “Đồng bào ta nhận thấy ở Bác Hồ hình ảnh tượng trưng cao đẹp nhất của dân, của nước, của cách mạng”. Tác phẩm được viết ra xuất phát từ điểm nhìn của một người đứng trong hàng ngũ bộ máy chính trị nên những sự việc được nêu trên mang tính chính xác cao và có ý nghĩa thiết thực đối với toàn dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ và cho thế hệ tương lai nhìn thấy đượcc những khó khăn, thách thức nhưng Đảng và Bác đã có chủ trương, đường lối đúng đắn để giải quyết.

- Bố cục: 

 + P1 (từ đầu à ập vào miền Bắc): hồi tưởng về giờ phút hiểm nghèo của đất nước ngay sau CMT8/1945.

 + P2 (tiếp à thêm trầm trọng): khó khăn mọi mặt của đất nước sau CMT8/1945.

 + P3 (tiếp à ba trăm bảy mươi lăm ki-lô-gam vàng): những biện pháp tích cực và quyết tâm vượt khó của toàn Đảng, toàn Dân.

 +P4 (còn lại): hình ảnh Bác Hồ trong những ngày đầu của nước Việt Nam mới.

-   Giá trị nội dung: 

 + Đoạn trích ghi lại những sự kiện lịch sử quan trọng của nước Việt Nam ở vào một thời điểm trọng đại, một giai đoạn đầy khó khăn và vinh quang của đất nước.

 -  Giá trị nghệ thuật:

 + Hồi kí mang đậm dấu ấn cá nhân đặc biệt của đại tướng Võ Nguyên Giáp (đặc biệt bởi yếu tố cá nhân của đại tướng hòa nhập với cái chung của Đảng, của nhân dân đất nước).

 + Cách trần thuật và nêu cảm nghĩ xuất phát từ vị trí và điểm nhìn của đại tướng, người đại diện cho bộ máy lãnh đạo của Đảng, đại diện cho nhân dân, dân tộc nên mang tầm khái quát lớn lao, mang tính chất toàn cảnh.

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 12 ngắn nhất năm 2021 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác