Soạn bài Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp) (siêu ngắn)

Soạn bài Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp)

Câu 1 (trang 210, sgk Ngữ văn 12, tập 1): Bố cục:

- Phần 1 ( từ đầu ... ập vào miền Bắc): Giới thiệu cung về tình hình nước Việt nam mới

- Phần 2 ( tiếp ... thêm trầm trọng): Những khó khăn mọi mặt của đất nước

- Đoạn 3 (tiếp ... 370 kg vàng): Những biện pháp và sự nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn Đảng, toàn dân

- Đoạn 4 (phần còn lại): Hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh

Câu 2 (trang 210, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Điểm nhìn hiện tại. Đó là đất nước năm 1970, thời điểm cuộc kháng chiến chống Mĩ diễn ra vô cùng gay go, ác liệt. So với 25 năm trước thì tuy khó khăn nhưng thế và lực của ta đã khác. Năm 1945 là “Thời kỳ làm mưa, làm gió của các nước đế quốc”. “Gần 2 chục vạn ... miền Bắc”, còn bây giờ 1970, mỗi hành động kẻ cướp... trừng phạt, Mọi cách tô son trát phấn của đế quốc Mĩ... hoài công vô ích”. 1945, Việt Nam chưa có tên trên bản đồ thế giới, cả Đông Dương khi đó mang tên In đô Xi A của Pháp, còn bây giờ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã là một đất nước tự do.

Câu 3 (trang 210, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Những khó khăn, gian nan của nước Việt Nam mới:

   - Chính quyền cách mạng thành lập nhiều ngày nhưng vẫn chưa được nước nào công nhận

   - Tình hình kinh tế hết sức khó khăn

   - Chưa phát hành được tiền Việt Nam, kho bạc giành được từ tay chính quyền cũ chỉ có một triệu bạc rách

   - Đời sống của nhân dân rất thấp

   - Cuộc xâm lăng của thực dân Pháp nổ ra rất sớm tại Nam Bộ, làm cho những khó khăn trên càng trầm trọng

Câu 4 (trang 210, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Quyết sách để đưa đất nước vượt qua gian khó:

- Chính trị:

   + Củng cố và giữ vững chính quyền bằng cuộc tổng tuyển cử trong cả nước

   + Ra sắc lệnh thành lập Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp

   + Giải tán chính quyền cũ – chính quyền thực dân phong kiến

   + Công bố dự án hiến pháp cho toàn dân góp ý

- Kinh tế: giảm tô xóa nợ cho nông dân, phục hồi sản xuất, nâng cao mọi mặt đời sống cho người dân, nâng cao vấn đề tài chính,....

- Xã hội: Bác Hồ kêu gọi “diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”

Câu 5 (trang 210, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Hình tượng tiêu biểu nhất trong bài là hình ảnh Bác Hồ, vì:

- Bác là người có trí tuệ sáng suốt, có ý chí sắt đá và nghị lực mạnh mẽ

- Toàn tâm, toàn ý phục vụ cho nhân dân, đất nước

- Với Bác, để đất nước Việt Nam mới ra đời có thể tồn tại và vững mạnh cần:

   + Xác định mối quan hệ giữa những người làm trong bộ máy chính quyền với nhân dân

   + Đề ra ba mục tiêu quan trọng và phải dựa vào dân

Câu 6 (trang 210, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

- Lựa chọn những chi tiết, sự kiện lịch sử có tính khái quát, tổng thể

- Trong khi kể, tác giả nêu suy nghĩ, nhận xét, đánh giá

Nội dung chính của văn bản:

   - Nội dung: Nước Việt Nam trong những ngày đầu độc lập phải vượt qua bao khó khăn, gian nan để có thể tồn tại và vững mạnh

   - Nghệ thuật: Lựa chọn những chi tiết, sự kiện lịch sử có tính khái quát, tổng thể, trong khi kể, tác giả nêu suy nghĩ, nhận xét, đánh giá,...

Xem thêm các bài soạn văn lớp 12 siêu ngắn gọn, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên