Hóa 12 | Giải bài tập SGK Hóa học 12 hay nhất, chi tiết


Để học tốt Hóa học lớp 12, với giải bài tập Hóa học 12 hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng biết cách làm bài tập về nhà môn Hóa 12.

Mục lục Giải bài tập Hóa 12

Hóa 12 Chương 1: Este - Lipit

Hóa 12 Chương 2: Cacbohiđrat

Hóa 12 Chương 3: Amin, amino axit và protein

Hóa 12 Chương 4: Polime và vật liệu polime

Hóa 12 Chương 5: Đại cương về kim loại

Hóa 12 Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Hóa 12 Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

Hóa 12 Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

Hóa 12 Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Bên cạnh đó là các video giải bài tập, bài giảng Hóa 12 chi tiết cũng như lý thuyết, bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học, các dạng bài tập với phương pháp giải chi tiết và bộ đề thi Hóa lớp 12 giúp học sinh ôn tập đạt điểm cao trong bài thi Hóa 12.

41 Bài giảng Hóa học 12 - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

45 videos Giải bài tập Hóa học 12 - Cô Phạm Thị Thu Phượng (Giáo viên VietJack)

31 videos Các dạng bài tập Hóa học 12 - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Tham khảo tài liệu học tốt môn Hóa học lớp 12 hay khác:

Xem thêm giải bài tập lớp 12 các môn học hay nhất, chi tiết khác:2004 - Toán Lý Hóa