Tài liệu môn Hóa học năm 2021 mới nhất

Tổng hợp tài liệu môn Hóa học năm 2021 đầy đủ ma trận đề thi, đề cương ôn thi, đề thi, cá dạng bài tập môn Hóa học cấp 2, cấp 3. Hi vọng tài liệu sẽ giúp học sinh ôn tập, luyện đề, biết cách làm bài tập để đạt điểm cao trong các bài thi môn Hóa học.

Mục lục Tài liệu môn Hóa học

Ma trận đề thi môn Hóa học

Tổng hợp Công thức Hóa học lớp 8 + 9

Tổng hợp Công thức Hóa học lớp 10

Chương 1: Nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Chương 3: Liên kết hóa học

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử

Chương 5: Nhóm Halogen

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Tổng hợp Công thức Hóa học lớp 11

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Chương 5 : Hiđrocacbon no

Chương 6 : Hiđrocacbon không no

Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Tổng hợp Công thức Hóa học lớp 12

Chương 1: Este – Lipit

Chương 2: Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương về kim loại

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

Bộ câu hỏi ôn tập Hóa học 11

Bộ câu hỏi ôn tập Hóa học 11 Học kì 1

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Bộ câu hỏi ôn tập Hóa học 11 Học kì 2

Chương 4: Đại cương về hoá học hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no

Chương 6: Hiđrocacbon không no

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hoá về hidrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol – phenol

Chương 9: Andehit – xeton – axit cacboxylic

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác