Bộ câu hỏi ôn tập Hóa học lớp 11 có lời giải | Định nghĩa, Công thức Hóa học 11 hay, chi tiếtĐể hiểu rõ, nắm vững các khái niệm, định nghĩa cũng như công thức quan trọng của môn Hóa học lớp 11, loạt bài tổng hợp trên 100 câu hỏi ôn tập môn Hóa học 11 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có trả lời chi tiết giúp bạn củng cố kiến thức từ đó ôn tập đạt điểm cao trong bài thi môn Hóa học lớp 11.

Bộ câu hỏi ôn tập Hóa học lớp 11 có đáp án chi tiết

Bộ câu hỏi ôn tập Hóa học 11 Học kì 1

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Bộ câu hỏi ôn tập Hóa học 11 Học kì 2

Chương 4: Đại cương về hoá học hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no

Chương 6: Hiđrocacbon không no

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hoá về hidrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol – phenol

Chương 9: Andehit – xeton – axit cacboxylic
Câu hỏi: Nguyên nhân tính dẫn điện của một số dung dịch? Lấy ví dụ một số dung dịch dẫn điện, dung dịch không dẫn điện.

Trả lời:

- Một số dung dịch dẫn được điện là do trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang điện chuyển động tự do (gọi là các ion).

- Ví dụ:

+ Dung dịch dẫn điện:

Dung dịch natri hiđroxit (NaOH)

Phương trình điện li: NaOH → Na+ + OH-

Dung dịch đồng (II) sunfat (CuSO4):

Phương trình điện li: (CuSO4) → Cu2+ + SO42-

+ Dung dịch không dẫn được điện: dung dịch rượu etylic (C2H5OH); dung dịch saccarozơ (C12H22O11) …

Câu hỏi: Thế nào là chất điện li mạnh? Chất điện li yếu? Cho ví dụ minh hoạ.

Trả lời:

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử phân hoà tan đều phân li ra các ion.

Ví dụ: H2SO4, KOH, NaNO3,….

Phương trình điện li:  

H2SO4  → 2H+ + SO42-

KOH  → K+ + OH-

NaNO3 → Na+  + NO3-

- Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Ví dụ: HNO2;  HClO,…

Phương trình điện li:   

HNO2 ⇄  H+ +  NO2-

HCLO ⇄  H+  +  CLO

..........................

..........................

..........................

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên