Hóa 12 Chân trời sáng tạo Bài 19: Đại cương về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất

Với giải bài tập Hóa 12 Bài 19: Đại cương về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Hóa học 12 Bài 19.

Giải Hóa học 12 Chân trời sáng tạo Bài 19: Đại cương về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất

Quảng cáo

Giải Hóa học 12 trang 110

1. Đặc điểm cấu hình electron của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất

2. Một số tính chất vật lí và ứng dụng của kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất

Giải Hóa học 12 trang 112

Quảng cáo

3. Trạng thái oxi hoá và màu sắc ion của nguyên tố chuyển tiếp

4. Thí nghiệm

Giải Hóa học 12 trang 113

Quảng cáo

Giải Hóa học 12 trang 114

Bài tập (trang 114)

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Hóa học lớp 12 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên