Hóa 12 Chân trời sáng tạo Bài 3: Glucose và fructose

Với giải bài tập Hóa 12 Bài 3: Glucose và fructose sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Hóa học 12 Bài 3.

Giải Hóa học 12 Chân trời sáng tạo Bài 3: Glucose và fructose

Quảng cáo

Giải Hóa học 12 trang 15

1. Khái niệm, cách phân loại carbohydrate

2. Glucose và fructose

Giải Hóa học 12 trang 17

Quảng cáo

Giải Hóa học 12 trang 18

Giải Hóa học 12 trang 19

Quảng cáo

3. Tính chất riêng của nhóm hemiacetal

Bài tập (trang 20)

Giải Hóa học 12 trang 20

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Hóa học lớp 12 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên