Hóa 12 Chân trời sáng tạo Bài 18: Nguyên tố nhóm IIA

Với giải bài tập Hóa 12 Bài 18: Nguyên tố nhóm IIA sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Hóa học 12 Bài 18.

Giải Hóa học 12 Chân trời sáng tạo Bài 18: Nguyên tố nhóm IIA

Quảng cáo

Giải Hóa học 12 trang 101

A. Đơn chất

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hoá học

Giải Hóa học 12 trang 102

Quảng cáo

Giải Hóa học 12 trang 103

B. Hợp chất

1. Tính chất của muối carbonate, nitrate

Quảng cáo

Giải Hóa học 12 trang 104

2. Tính tan của các muối carbonate, sulfate và nitrate

Giải Hóa học 12 trang 105

Quảng cáo

Giải Hóa học 12 trang 106

3. Ứng dụng

Giải Hóa học 12 trang 107

4. Nước cứng và cách làm mềm nước cứng

Giải Hóa học 12 trang 108

Bài tập (trang 109)

Giải Hóa học 12 trang 109

Xem thêm lời giải bài tập Hóa học lớp 12 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên