Hóa 12 Chân trời sáng tạo Bài 11: Tơ – Cao su – Keo dán tổng hợp

Với giải bài tập Hóa 12 Bài 11: Tơ – Cao su – Keo dán tổng hợp sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Hóa học 12 Bài 11.

Giải Hóa học 12 Chân trời sáng tạo Bài 11: Tơ – Cao su – Keo dán tổng hợp

Quảng cáo

1. Tơ

Giải Hóa học 12 trang 60

Quảng cáo

2. Cao su

Giải Hóa học 12 trang 61

Giải Hóa học 12 trang 62

Quảng cáo

3. Keo dán tổng hợp

Giải Hóa học 12 trang 63

Bài tập (trang 63)

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Hóa học lớp 12 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên