Hóa 12 Chân trời sáng tạo Bài 9: Đại cương về polymer

Với giải bài tập Hóa 12 Bài 9: Đại cương về polymer sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Hóa học 12 Bài 9.

Giải Hóa học 12 Chân trời sáng tạo Bài 9: Đại cương về polymer

Quảng cáo

Giải Hóa học 12 trang 50

1. Công thức cấu tạo và tên gọi của một số polymer

Quảng cáo

Giải Hóa học 12 trang 51

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hoá học

Quảng cáo

Giải Hóa học 12 trang 52

4. Phương pháp tổng hợp một số polymer thường gặp

Giải Hóa học 12 trang 53

Quảng cáo

Bài tập (trang 54)

Giải Hóa học 12 trang 54

Xem thêm lời giải bài tập Hóa học lớp 12 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên