Hóa 12 Chân trời sáng tạo Bài 16: Hợp kim – Sự ăn mòn kim loại

Với giải bài tập Hóa 12 Bài 16: Hợp kim – Sự ăn mòn kim loại sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Hóa học 12 Bài 16.

Giải Hóa học 12 Chân trời sáng tạo Bài 16: Hợp kim – Sự ăn mòn kim loại

Quảng cáo

Giải Hóa học 12 trang 85

1. Hợp kim

Giải Hóa học 12 trang 86

Quảng cáo

2. Ăn mòn kim loại

Giải Hóa học 12 trang 88

Quảng cáo

3. Chống ăn mòn kim loại

Giải Hóa học 12 trang 89

Bài tập (trang 90)

Giải Hóa học 12 trang 90

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Hóa học lớp 12 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên