Tiếng Anh lớp 12 - Giải bài tập SGK Tiếng Anh 12 hay nhất


Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 hay nhất

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Học kì 1, Học kì 2 hay nhất, chi tiết đầy đủ các phần: Reading, Writing, Speaking, Listening, Language focus & Test yourself giúp học sinh dễ dàng soạn, làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 12. Tài liệu có từ vựng, bộ bài tập trắc nghiệm có đáp án theo từng unit và đề thi giúp bạn ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh 12.

Unit 1: Home Life

Unit 2: Cultural Diversity

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12 Học kì 1 có đáp án (6 đề)

Unit 3: Ways of Socialising

Test Yourself A (trang 41-42-43)

Unit 4: School Education System

Đề thi Tiếng Anh lớp 12 Giữa kì 1 năm 2021 có đáp án (6 đề)

Unit 5: Higher Education

Unit 6: Future Jobs

Test Yourself B (trang 72-73)

Unit 7: Economic Reforms

Unit 8: Life in the future

Test Yourself C (trang 93-94-95)

Unit 9: Deserts

Unit 10: Endangered Species

Test Yourself D (trang 116-117)

Unit 11: Books

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12 Học kì 2 có đáp án (6 đề)

Unit 12: Water Sports

Unit 13: The 22nd SEA Games

Test Yourself E (trang 148-149-150-151)

Đề thi Tiếng Anh lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 có đáp án (6 đề)

Unit 14: International Organizations

Unit 15: Women in Society

Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations

Test Yourself F (trang 185-186-187)
Tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Home Life

Unit 1 lớp 12: Reading

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Soạn Unit 1 lớp 12: Reading | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12

Work in pairs. Ask and answer these questions about the picture. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về bức tranh này.)

1. Where is the family? (Gia đình này đang ở đâu?)

=> The family may be in the sitting room at home.

2. What is each member of the family doing? (Mỗi thành viên trong gia đình này đang làm gì?)

=> The father is playing with the son and the mother is helping the girl with her study.

3. Is the family happy? Why (not)? (Gia đình này có hạnh phúc không? Tại sao (không)?)

=> It's a happy and closely-knit family, everyone of which loves and helps one another.

closely-knit: gắn bó, khăng khít

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

I come from a family of five people: my parents, my two younger brothers and I. My mother works as a nurse in a big hospital. She has to work long hours and once a week she has to work on a night shift. My father is a biologist. He works from 8 a.m. to 5 p.m. in a lab, but sometimes when there is a project, he doesn’t come home until very late at night. Although my parents are very busy at work, they try to spend as much time with their children as possible. It is generally believed that "men build the house and women make it home", but in my family, both parents join hands to give us a nice house and a happy home.

My mother is a very caring woman. She takes the responsibility for running the household. She is always the first one to get up in the morning to make sure that we leave home for school having eaten breakfast and dressed in suitable clothes. In the afternoon, after hospital, she rushes to the market, then hurries home so that dinner is ready on the table by the time Dad gets home. Dad is always willing to give a hand with cleaning the house. Unlike most men, he enjoys cooking. Sometimes, at weekends, he cooks us some special dishes. His eel soup is the best soup I have ever eaten.

I am now in my final year at the secondary school, and in my attempt to win a place at university, I am under a lot of study pressure. However, being the eldest child and the only daughter in the family I try to help with the household chores. My main responsibility is to wash the dishes and take out the garbage. I also look after the boys, who are quite active and mischievous sometimes, but most of the time they are obedient and hard-working. They love joining my father in mending things around the house at weekends.

We are a very close-knit family and very supportive of one another. We often share our feelings, and whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly. We always feel safe and secure in our family. It is a base from which we can go into the world with confidence.

Hướng dẫn dịch:

Gia đình tôi có năm người: bố mẹ tôi, hai em trai và tôi. Mẹ tôi là y tá ở một bệnh viện lớn. Bà phải làm việc nhiều giờ, và phải trực đêm mỗi tuần một lần. Bố tôi là nhà sinh vật học. Ông làm việc ở phòng thí nghiệm mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng thỉnh thoảng khi có đề án ông phải làm đến tận khuya mới về nhà. Mặc dù bố mẹ tôi rất bận rộn với công việc, họ đều cố gắng dành tối đa thời gian có thể cho chúng tôi. Người ta thường nói rằng "đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm", nhưng trong gia đình tôi, cả bố mẹ tôi cùng chung sức để cho chúng tôi một ngôi nhà đẹp và một gia đình hạnh phúc.

Mẹ tôi là một phụ nữ biết quan tâm tới người khác. Mẹ đảm nhận việc nội trợ. Mẹ luôn là người dậy sớm nhất nhà để lo cho chúng tôi bữa sáng và quần áo chỉnh tề để đi học. Vào buổi chiều, sau khi rời bệnh viện, mẹ vội đi chợ rồi hối hả về nhà, sao cho bữa tối sẵn sàng trên bàn ăn trước khi bố về. Bố luôn sẵn sàng giúp lau dọn nhà cửa. Không như những người đàn ông khác, bố tôi thích nấu nướng. Đôi khi vào cuối tuần bố nấu cho chúng tôi vài món đặc biệt. Món lẩu lươn do bố tôi nấu ngon hơn bất cứ món lẩu nào tôi đã từng ăn.

Hiện giờ tôi là học sinh phổ thông năm cuối, và với dự định đậu vào đại học, tôi chịu rất nhiều áp lực. Tuy vậy, là người chị cả cũng như là con gái duy nhất trong nhà, tôi luôn cố gắng giúp mẹ làm việc nhà. Công việc chính của tôi là rửa bát và đổ rác. Tôi cũng chăm sóc các em, bọn chúng đôi khi rất hiếu động và quậy phá, nhưng thường thì chúng rất ngoan và chăm làm. Chúng thích cùng bố tôi sửa chữa lặt vặt trong nhà vào cuối tuần.

Gia đình chúng tôi rất khăng khít và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi thường cùng chia sẻ buồn vui, và khi gặp rắc rối, chúng tôi cùng thẳng thắn trao đổi và nhanh chóng tìm ra giải pháp. Chúng tôi luôn thấy bình yên và an toàn trong gia đình mình. Đó là nền tảng giúp chúng tôi có thể tự tin bước vào đời.

Task 1. Choose the sentence A, B or C that is nearest in meaning to the sentence given. (Chọn câu A, B hoặc C gần nghĩa nhất với câu đã cho.)

1. B2. C3. A4. B5. A

Task 2. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. How busy are the parents in the passage? (Trong đoạn văn, người bố và mẹ bận rộn ra sao?)

=> They are very busy. They have to work long hours and sometimes they have to work at night.

2. How caring is the mother? (Người mẹ quan tâm chăm sóc gia đình như thế nào?)

=> She's always the first to get up in the morning to make sure her children can leave home for school with breakfast and in suitable clothes. And she always makes dinner ready before her husband gets home.

3. How do the father and the daughter share the household chores? (Người bố và cô con gái phụ giúp việc nhà ra sao?)

=> The father sometimes cooks some special dishes and mends things around the house at weekends. And the daughter helps with the household chores: washing up and taking out the garbage. She also takes care of her two younger brothers.

4. What is the daughter attempting to do after secondary school? (Cô con gái dự định làm gì sau khi học xong phổ thông?)

=> She attempts to win a seal in a university.

5. Why do the children feel they are safe and secure in their family? (Tại sao bọn trẻ cảm thấy bình yên và an toàn khi ở trong gia đình?)

=> Because they are a close-knit and supportive of one another, they often share their feelings and whenever problems come up, they discuss them frankly and quickly find solutions.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Compare the family described in the text with your own family. (Làm việc nhóm. So sánh gia đình được miêu tả trong đoạn văn với gia đình em.)

Gợi ý:

My family is smaller than the family in the text. My family has four members: my parents, my sister and me.

Unlike the family in the text, only my father goes to work; he's a teacher in a university in the city. My mother's a housewife. My sister is married and working in a hospital. She hasn't had a child yet. My sister's family lives in the same city as my family.

My mother is a devoted wife. She always takes good care of everybody in the family. Never does she get up after five a.m. to prepare breakfast for dad and me. My father is a great husband. He always keeps an good eye on the family. In his spare time, he gives a hand with household chores. He is my great support and guide in my study.

Like the family in the text, we are very closely-knit and supportive of one another. I feel happy because my parents are very caring. They spend as much time for the family as possible. At weekends, all the members of the family gather and have dinner together. We share our feelings, joys as well as sorrows, and support one another when any problems come up.

Unit 1 lớp 12: Speaking

Task 1. Read the following sentences and tick (V) the ones that apply to you and your family. (Đọc các câu sau và tích dấu (V) vào các câu mà có thể áp dụng cho bạn và gia đình bạn.)

Hướng dẫn dịch và tích

Tích dấuDịch
V 1. Trong gia đình tôi chỉ có bố tôi làm việc.
V 2. Mọi người trong nhà đều góp phần làm việc nhà.
3. Tôi chịu trách nhiệm rửa chén bát.
4. Chúng tôi cùng có sở thích xem bóng đá.
5. Tôi thường chia sẻ bí mật (điều thầm kín) của mình với bố.
V 6. Tôi luôn trao đổi với bố mẹ trước khi quyết định việc gì quan trọng.

Lưu ý: Phần tích dấu trên chỉ là gợi ý tham khảo. Tùy vào từng bạn (nam/nữ) và gia đình của bạn thì bạn sẽ có lựa chọn khác nhau.

Task 2. Work in pairs. Prepare a list of questions to ask another student to find out whether his/her family life is like yours. You want to know: (Làm việc theo cặp. Chuẩn bị một danh sách các câu hỏi để hỏi bạn khác để tìm xem gia đình cậu/cô ấy có giống gia đình bạn không. Bạn muốn biết:)

Người làm việc kiếm tiền trong gia đình

Người làm việc nhà

Nhiệm vụ của bạn em trong gia đình

Sở thích chung của cả nhà

Người mà bạn em chia sẻ bí mật (điều thầm kín)

Người mà bạn em trao đổi trước khi có quyết định quan trọng

Gợi ý hỏi và trả lời:

A: Can I ask you some questions about your family's life?

B: Sure. No problem!

A: In your family who works?

B: Only my father.

A: Where does he work?

B: He teaches in a university.

A: I see. So who does the household chores in your family?

B: All members. I mean my father, mother and myself. We share the household chores together: each fulfills one's own duties.

A: What's your responsibility?

B: I'm in charge of sweeping the floor, washing-up, and taking out the garbage.

A: What interest do your family members share closely?

B: We usually share with one another joys and sorrows, good or bad experiences or problems we encounter.

A: Who do you often share your secrets with?

B: My mother.

A: Why not with your father?

B: As you know, the mother is the person who is the easiest and most sympathetic to share our secrets due to her motherly love. Right?

A: Alright. I see. Who do you talk to before making an important decision?

B: Usually with my father and mother. The more ideas, the better the decision.

Task 3. Work with a different partner. Use the questions you have formed to ask your partner about his/her family life. Note down the answers in the table. (Làm việc với bạn khác. Sử dụng các câu hỏi bạn đã lập để hỏi về cuộc sống gia đình của bạn em. Ghi câu trả lời vào trong bảng.)

Gợi ý:

Sử dụng các câu hỏi ở Bài tập 2.

Bảng tham khảo:

Who works in the family?only his father
Who does the household chores?mother, mainly
What's your responsibility in the family?cleaning the floor, sweeping the yard, taking out the garbage
What interest do your family members share closely?joys, sorrows, good or bad experiences as well as problems in daily life
Who do you share your secrets with?his mother
Who do you talk to before making an important decision?his parents

Task 4. Go back to your original pairs. Tell each other the information you have collected. (Quay trở lại cặp ban đầu của em. Hãy kể cho nhau nghe thông tin mà em đã thu thập được.)

Gợi ý:

I talked to Nam. In his family, only his father works, and his mother does most of the household chores. His main responsibility is cleaning the floor, sweeping the yard and taking out the garbage, and sometimes helping his mother with the ironing of the clothes. His family's members enjoy watching children's programs. Whenever he has a problem, he talks with his father, but he tells his mother his secrets. When he wants to make any important decision, he asks his parents for advice. He said that his family is a very close-knit and happy one and has a great influence on him, especially in the formation of personality.

Unit 1 lớp 12: Listening

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Look at the picture below and describe what is happening in it. (Nhìn vào bức tranh dưới đây và miêu tả những gì đang xảy ra trong tranh.)

Gợi ý:

The picture shows the scene of the reunion of a family with a big meal. We can see the happy look on every family member's face.

- Listen and repeat.

flight: chuyến bayreserved: để dành, kín đáo
coach: huấn luyện viênrarely: hiếm khi
close-knit: khăng khítspread out: trải ra
leftovers: đồ ăn thừacrowded: đông đúc

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the conversation between Paul and Andrea and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Lắng nghe cuộc hội thoại giữa Paul và Andrea và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:

1. T2. F3. F4. T5. T

Task 2. Listen again and note down two things that are different about Paul's and Andrea's families. (Nghe lại và ghi lại hai điểm khác biệt giữa gia đình của Paul và gia đình của Andrea.)

Bài nghe:

PaulAndrea
His family members are not very close.Hers is a close-knit family.
The family often eat the meals the mother cooks at home.The family often go out to eat when they get together.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Discuss the importance of family in a person's life. (Làm việc nhóm. Thảo luận về tầm quan trọng của gia đình trong cuộc đời của mỗi người.)

Bài nghe:

A: I think there's no doubt about the importance of family to one's life.

B: Sure. We can say nothing in life is more important than it. Family is an essential base for society. Without family, there is no society.

C: I can't agree more lo your idea. Just at the first moment of life we witness and learn the speech, gestures of love from our beloved and dears.

B: What's more a family is an irreplaceable entity because nowhere else you can he given the true love, support, security and safety.

D: And it's a safe selling in which you are brought up and protected.

A: As a result of this, we should learn how 10 appreciate its values and how to conserve them.

B: So, this important mailer should he taught to school population even at children's early stage.

C: If only all our kindergartens and nurseries would do it.

Tapescript - Nội dung bài nghe

Listen to Paul and Andrea talking about their family life. What are two things that are different about their families? Complete the chart.

P: So, Andrea, you're going home for the holiday?

A: I sure am. I've booked a flight for tomorrow afternoon and I can't wait.

P: That sounds great.

A: What about you? Going home too?

P: I haven't decided yet. I'm still considering ....

A: Haven't decided yet? Oh, you are never going to get a flight out of here. All the seats have been reserved by now I'm sure. It's the holiday season, after all.

P: Well, it's not very important to me. My family lives about 180 kilometres from here. I usually take the train or the coach.

A: You don't sound excited about it.

P: Well, we are not really a very close-knit family. I have three brothers, and they've spread out all over the place. We rarely get together as a family any more.

A: Well, I try to get home as soon as possible. We're a big family - there are six of us - children - so it's always a lot of fun.

P: Six kids?

A: Yes. And we're all really close. My brothers are married, so it makes for a very crowded home over the holiday. And there are too many people to cook for, so we end up going out to dinner a lot. That's also fun.

P: Well, at my home, my mother loves to cook, so when we get home she often cooks big meals. We have leftovers for days.

Hướng dẫn dịch:

P: Andrea, Bạn có dự định về nhà trong kỳ nghỉ không?

A: Chắc chắn rồi. Tôi đã đặt vé cho chuyến bay vào chiều mai và tôi không thể đợi được nữa.

P: Thật tuyệt!

A: Thế còn bạn? Bạn cũng về nhà chứ?

P: Tôi chưa quyết định được. Tôi vẫn đang cân nhắc.....

A: Chưa quyết định? Oh, bạn sẽ không bao giờ có được một chuyến bay ra khỏi đây. Tôi chắc chắn tất cả các chỗ ngồi đã được đặt trước lúc này bởi đó là mùa lễ.

P: Vâng, nó không phải rất quan trọng với tôi. Gia đình tôi sống cách đó 180 km. Tôi thường đi tàu hoả hoặc xe buýt đường dài.

A: Bạn có vẻ không có hứng thú về nó.

P: Vâng, chúng tôi không thực sự là một gia đình khăng khít. Tôi có ba anh em, và chúng đi khắp nơi. Chúng tôi hiếm khi gặp nhau như một gia đình nữa.

A: Tôi cũng cố gắng về nhà càng sớm càng tốt. Chúng tôi là một gia đình lớn - có sáu người trong số chúng tôi - trẻ em - vì vậy luôn vui vẻ.

P: Sáu anh em?

A: Vâng. Và tất cả chúng tôi đều rất thân thiết. Anh em của tôi đã lập gia đình, vì vậy điều đó làm cho nhà tôi rất đông đúc trong kỳ nghỉ. Và phải nấu ăn cho quá nhiều người. Vì vậy chúng tôi rất hay đi ra ngoài để ăn tối. Đó cũng là niềm vui.

P: Vâng, ở nhà tôi, mẹ tôi rất thích nấu nướng nên khi chúng tôi về nhà, bà thường nấu những bữa ăn lớn. Chúng tôi để lại thức ăn thừa cho những ngày sau đó.

....................................

....................................

....................................

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa