Unit 11 lớp 12: Language FocusUnit 11: Books

E. Language Focus (Trang 126-127 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Listen and practise reading the following sentences, playing attention to the stressed syllables

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

1. Why did you behave like that? (Tại sao bạn cư xử như thế?)

2. Come for a swim. (Đi bơi.)

3. I think it will be fine. (Tôi nghĩ sẽ ổn thôi.)

4. She’s gone for a walk in the park. (Cô ấy đi dạo trong công viên.)

5. I wonder if he'll ever come back. (Tôi tự hỏi anh ấy có bao giờ trở lại.)

Mark the primary stress over the main stress syllables, then practise reading the sentences.

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Peter's coming in a minute if he can. (Peter sẽ đến trong một phút nếu anh ta có thể.)

Come and see us at our new apartment. (Hãy đến và xem căn hộ mới của chúng tôi.)

Where's your new apartment? Is it in another district? (Căn hộ mới của bạn ở đâu? Nó có ở một quận khác à?)

Why was he trying to embarrass me? (Tại sao anh ấy lại làm tôi ngượng ngùng?)

Probably he wanted you to notice him. (Có thể anh ta muốn bạn chú ý đến anh ta.)

Grammar

Exercise 1. Rewrite the sentences in the passive. (Viết lại các câu ở thể bị động.)

Gợi ý:

Quảng cáo

1. This machine mustn't be used after 5.30 pm.

2. This machine must be cleaned every time you use it.

3. The flowers should be kept in a warm sunny place.

4. Your bill should be paid before you leave the hotel.

5. The information should be given to us now.

6. Toothpaste can be bought at the drug store.

7. The children should be warned not to speak to strangers.

8. The mystery can't be solved.

9. Travellers' cheques can be exchanged at most banks.

10. The news shouldn't be told to her. She might be killed by it.

Exercise 2. Following is a conversation between two characters in a science fiction ... . (Sau đây là cuộc hội thoại giữa hai nhân vật trong một cuốn sách khoa học viễn tưởng về du lịch vũ trụ. Hoàn thành đoạn hội thoại với thể bị động thích hợp của các động từ trong ngoặc.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. will be prepared2. Is food going to be cooked
3. will be pre-packaged4. can be warmed
5. should (food) be chosen6. has to be offered
7. could be selected8. ought to be made
Quảng cáo

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-11-books.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác