Unit 13 lớp 12: WritingUnit 13: The 22nd Sea Games

D. Writing (Trang 143-144-145 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. You are going to write a description of a football match between your school's team and ... . (Bạn sẽ viết một đoạn mô tả trận đấu bóng đá giữa đội bóng của trường bạn với đội bóng của trường lân cận. Sau đây là các câu hỏi bạn phải trả lời khi miêu tả trận đấu, nhưng chúng đã bị xáo trộn. Làm việc với bạn học và đặt các câu hỏi vào các khu vực phù hợp.)

Gợi ý:

Quảng cáo

SECTIONS:

Introduction:

4. Why was the football match held?

7. What team took part in the match?

3. When and where did the match take place?

Details of the match:

6. What was the weather like on that day?

1. How did each team play in the first half? second half?

8. What was the spectators' attitude?

9. Which team played better?

10. Who scored a goal?

Conclusion:

2. What was the result?

5. What did you think about the game?

Task 2. Work in pairs. Ask and answer the above questions about a football match you have watched recently. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi trên về trận bóng đá em đã xem gần đây.)

Gợi ý:

Quảng cáo

A: I heard you just watched the football match. Right?

B: Yes.

A: What teams took part in it?

B: Our school's football team played the Dong Da School's football team.

A: When and where did the match take place?

B: At the Tuoi Tre in Ha Noi on April 28th.

A: What was the weather like on that day?

B: Fine. Great for the match.

A: How did each team play?

B: Our school's football team was quite suprior to Dong Da School's football team in strength and skill. So in the whole match, our team appeared to he the master of the game. Despite the disadvantage, the Dong Da School's football team played fairly spectacularly.

A: What was the speclators'attitude?

B: They cheered and encouraged both teams.

A: Which team played better?

B: Certainly our team, and I think you can guess which team scored the goal.

A: OK. What was the result?

B: Our team won the game with the result 1 - 0.

A: What did you think about the game?

B: It was really a good match. Dong Da School's football team, in spite of losing the game was thought to play beautifully. They played with confidence, enthusiasm and determination.

Task 3. Write a description of the football match mentioned above, based on the results of Tasks 1 ... . (Viết miêu tả về trận bóng đá đã được đề cập ở trên, dựa trên kết quả của Bài tập 1 và 2. Phần Useful Language có thể sẽ giúp bạn.)

Gợi ý:

Quảng cáo

To celebrate the HCM Communist Youth Union's Foundation Day, our school Sports Club recently played a friendly match with Dong Da School's football team. The match was held on April 28th at 2:00 p.m. on the Tuoi Tre stadium.

It was a nice day. In the first half, our tearn played pretty well. They tried to keep the ball away from the goal and as near to our rival's as possible. By a combination of passing and dribbling, the oppcnenis gave a shot into our goal. Fortunately, our goalie could catch the ball. All the stands seemed to be exploded with merry and exciting shouts. And all the schoolboys and girls jumped up and down cheering. In the second half, both teams played beautifully and skilfully and tried to score the goal, but no-one succeeded. Finally it was a draw.

When the game was over, all of us were happy to have a fair game. I think all the schools in the area should hold such a friendly game to tie up and promote the friendship and solidarity together.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 13 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-13-the-22nd-sea-games.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác