Unit 13 lớp 12: SpeakingUnit 13: The 22nd Sea Games

B. Speaking (Trang 141-142 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Work in pairs. Discuss and write the name of the sport under each ... . (Làm việc theo cặp. Thảo luận và viết tên môn thể thao dưới mỗi biểu tượng. Bạn thích/không thích môn thể thao nào? Đưa ra lý do của bạn?)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. football (soccer)2. tennis3. swimming
5. cycling5. basketball6. running (athletics)

Lý do:

I like swimming because it's an easy and inexpensive sport. We can practise swimming at any place: in a river, in a lake or in a swimming pool. In an other aspect, it doesn't require any equipment to exercise. In addition, we can teach ourselves how to swim.

Task 2. Work with a partner. Talk about some of the records at the 22nd SEA Games, using ... . (Làm việc với bạn học. Hãy nói về một số kỷ lục tại SEA Games 22, sử dụng thông tin trong bảng dưới đây.)

Example:

Boonthung, the Thai, won the Men's 200 metres. He ran 200 metres in 20.14 seconds.

Gợi ý:

Quảng cáo

    - Erni, the Indonesian, won the Women's Marathon. She ran 42 kilometres in 2 hours 52 minutes 28 seconds.

    - Amri, the Malaysian, won the Men's Long Jump. He jumped 7.76 metres.

    - Ruphai, the Thai, won the Women's High Jump. She jumped 1.86 metres.

    - Yurita, the Indonesian, won the Men's Swimming. He swam 1500 metres in 13 minutes 19.26 seconds.

    - Maria, the Philippines, won the Women's Cycling. She travelled 25 kilometres cross country in 1 hour 29 minutes 35 seconds.

    - Dannal, the Thai, won the Men's Tennis (Single). He defeated Febi, the Indonesian, winning two sets 6-2, 6-1.

Task 3. Work in groups. Make a report on the sports results, using the information in the scoreboard. (Làm việc nhóm. Làm một bản báo cáo về các kết quả thể thao, sử dụng thông tin ở bảng điểm.)

Example:

Vietnam and Myanmar played in the Women's Football Final. The Vietnamese team won the gold medal. The result (score) was 2 - 1.

Gợi ý:

Football

- Thailand and Malaysia played in the Women's Third Place Play-off. The Thai Team won the bronze medal with the score 6 - 1.

- Thailand and Vietnam played in the Men's Football Final and the Thai Team won the gold medal. The result was 2 - 1.

Quảng cáo

Volleyball

- Thailand and Vietnam played in the Women's Volleyball Final. The Thai Team won the gold medal with the score 3 - 0.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 13 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-13-the-22nd-sea-games.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác