Unit 13 lớp 12: SpeakingUnit 13: The 22nd Sea Games

B. Speaking (Trang 141-142 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Work in pairs. Discuss and write the name of the sport under each ... . (Làm việc theo cặp. Thảo luận và viết tên môn thể thao dưới mỗi biểu tượng. Bạn thích/không thích môn thể thao nào? Đưa ra lý do của bạn?)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. football (soccer)2. tennis3. swimming
5. cycling5. basketball6. running (athletics)

Lý do:

I like swimming because it's an easy and inexpensive sport. We can practise swimming at any place: in a river, in a lake or in a swimming pool. In an other aspect, it doesn't require any equipment to exercise. In addition, we can teach ourselves how to swim.

Task 2. Work with a partner. Talk about some of the records at the 22nd SEA Games, using ... . (Làm việc với bạn học. Hãy nói về một số kỷ lục tại SEA Games 22, sử dụng thông tin trong bảng dưới đây.)

Example:

Boonthung, the Thai, won the Men's 200 metres. He ran 200 metres in 20.14 seconds.

Gợi ý:

Quảng cáo

    - Erni, the Indonesian, won the Women's Marathon. She ran 42 kilometres in 2 hours 52 minutes 28 seconds.

    - Amri, the Malaysian, won the Men's Long Jump. He jumped 7.76 metres.

    - Ruphai, the Thai, won the Women's High Jump. She jumped 1.86 metres.

    - Yurita, the Indonesian, won the Men's Swimming. He swam 1500 metres in 13 minutes 19.26 seconds.

    - Maria, the Philippines, won the Women's Cycling. She travelled 25 kilometres cross country in 1 hour 29 minutes 35 seconds.

    - Dannal, the Thai, won the Men's Tennis (Single). He defeated Febi, the Indonesian, winning two sets 6-2, 6-1.

Task 3. Work in groups. Make a report on the sports results, using the information in the scoreboard. (Làm việc nhóm. Làm một bản báo cáo về các kết quả thể thao, sử dụng thông tin ở bảng điểm.)

Example:

Vietnam and Myanmar played in the Women's Football Final. The Vietnamese team won the gold medal. The result (score) was 2 - 1.

Gợi ý:

Football

- Thailand and Malaysia played in the Women's Third Place Play-off. The Thai Team won the bronze medal with the score 6 - 1.

- Thailand and Vietnam played in the Men's Football Final and the Thai Team won the gold medal. The result was 2 - 1.

Quảng cáo

Volleyball

- Thailand and Vietnam played in the Women's Volleyball Final. The Thai Team won the gold medal with the score 3 - 0.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 13 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-13-the-22nd-sea-games.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa