Unit 12 lớp 12: ListeningUnit 12: Water Sports

C. Listening (Trang 132-133-134 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Look at the picture and discuss in groups whether this water sport is played. (Nhìn vào tranh và thảo luận theo nhóm xem môn thể thao dưới nước này được chơi:)

    - in a swimming pool or in the sea (trong hồ hay trên biển)

    - with or without equipment (có hay không có dụng cụ)

    - individually or in a team (cá nhân hay đồng đội)

Gợi ý thảo luận:

Quảng cáo

A: Do you know synchronized swimming?

B: Yes, I do. This sport is only played in a swimming pool. It's a complicated sport because it requires the players to practise a lot beside being a good swimmer.

C: And this sport is played with music and die swimmer must wear a nose clip.

A: And it can be played either individually or in a team.

- Listen and repeat.

    - Synchronized swimming: môn bơi nghệ thuật

    - Annette Lellerman (tên người)

    - Katherine Curtis (tên người)

    - Chicago Teacher's College: Trường Sư phạm Chicago

    - Wright Junior College: Trường Cao đẳng cộng động Wright

    - Amateur Athletic Union: Hiệp hội thể thao không chuyên

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to a woman talking about synchronized swimming and circle ... . (Nghe một phụ nữ nói về môn bơi nghệ thuật và khoanh tròn đáp án (A, B hoặc C) đúng nhất để hoàn thành mỗi câu sau.)

Bài nghe:

Gợi ý:

Quảng cáo
1. B2. C3. A4. B5. A

Task 2. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời câu hỏi.)

Bài nghe:

1. Who invented synchronized swimming? (Ai đã phát minh ra môn bơi nghệ thuật?)

=> The great Australian swimmer, Annette Leilerman did.

2. When did Katherine Curtis found a water ballet club? (Khi nào Katherine Curtis thành lập câu lạc bộ múa ba-lê dưới nước?)

=> She founded a water ballet club in 1923.

3. Who developed the competition rules of synchronized swimming? (Ai đã phát triển các luật thi đấu của môn bơi nghệ thuật?)

=> Curtis did.

4. When were the first formal national championships conducted? (Khi nào thì kì vô địch quốc gia đầu tiên được tổ chức?)

=> They were conducted in 1946.

5. When did synchronized swimming become an Olympic event? (Khi nào thì môn bơi nghệ thuật trở thành môn thi Olympic?)

=> It became an Olympic event at the Los Angeles Games in 1984.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Talk about the history of synchronized swimming, using the cues below. (Làm việc nhóm. Nói về lịch sử của môn bơi nghệ thuật, sử dụng các gợi ý dưới đây.)

Bài nghe:

Gợi ý:

Quảng cáo

A: When did the synchronized swimming come into existence?

B: In 1907.

C: Who developed this sport and introduced it to school curriculum?

D: Katherine Curtis. And 1923, she founded a water ballet club in Chicago.

A: When did it become a publicly competition?

B: In 1939 in Chicago.

C: When was the synchronized swimming accepted as a competitive sport?

D: In 1941 by the AAU, which was founded in 1940.

A: And in 1946, this sport was formally played for the first time in the national championships conducted by the AAU.

B: And in 1984 synchronized swimming became an Olympic event al the Los Angeles Games.

Tapescript - Nội dung bài nghe

Soạn Unit 12 lớp 12: Listening | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 12 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


unit-12-water-sports.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12