Ngữ pháp Tiếng Anh 12 Unit 12 đầy đủ, chi tiết nhấtUnit 12 lớp 12: Water Sports

Ngữ pháp Tiếng Anh 12 Unit 12

1. Nội động từ (Intransivtive verbs)

Nội động từ diễn tả hành động của chủ thể không tác động trực tiếp lên bất kỳ đối tượng nào, không có hoặc không cần bổ ngữ trực tiếp để tạo thành 1 câu có nghĩa.

Một số nội động từ như: go, sit, run, lie,...

Ví dụ:

Birds fly.

He walks.

2. Ngoại động từ (Transitive Verb)

Ngoại động từ chỉ các hành động chủ thể tác động đến một đối tượng khác. Ngoại động từ không đi một mình mà phải đi kèm theo một bổ ngữ trực tiếp để thành một câu có nghĩa.

Một số ngoại động từ: buy, make, give, send,...

Ví dụ:

The cat killed the mouse.

3. Lưu ý

Sự phân chia giữa ngoại động từ và nội động từ chỉ là tương đối. Một số động từ vừa có thể là nội động từ lại vừa có thể là ngoại động từ, nghĩa của chúng có thể thay đổi.

Một số động từ vừa là ngoại động từ và nội động từ: ring, stop, write, break, help,...

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 12 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-12-water-sports.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác