Unit 9 lớp 12: SpeakingUnit 9: Deserts

B. Speaking (Trang 99 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Work in pairs. Check the trees and animals that you think might exist in a desert. Explain your choice. (Làm việc theo cặp. Hãy đánh dấu loài thực vật và động vật mà bạn nghĩ có thể tồn tại ở sa mạc. Giải thích sự chọn lựa của bạn.)

Quảng cáo
banana: chuốicrocodile: cá sấu
eucalyptus: cây bạc hàcamel: lạc đà
cactus: xương rồngfox: con chồn
date palm: cây chà làdog: con chó
grass: cỏlizard: thằn lằn
frog: con ếch/ngóerabbit: thỏ
horse: ngựagoat: con dê
buffalo: con trâusheep: con cừu

Gợi ý:

- Date palm, cactus, grass and camel can exist in deserts because they don't need a lot of water and can stand the severe climate there.

Task 2. Work in pairs. Find out many natural features of a desert as possible. ... (Làm việc theo cặp. Tìm ra càng nhiều đặc điểm tự nhiên của sa mạc càng tốt. Sau đó so sánh ghi chú của bạn với của cặp khác. Sử dụng các gợi ý bên dưới.)

Gợi ý:

- Natural features of a desert: hot, cold, dry, little rainfall, much sunchine, few grasses, few animals, few people, sandy, windy, ...

Gợi ý hỏi và trả lời:

Quảng cáo

A: What do you know about the climate in the desert?

B: It is said that it's very hot in daytime and cold at night.

A: Please tell me about the rainfall. How often does it rain there?

B: It rarely rains there so everything is very dry.

Task 3. Work in groups. You are going on an expedition across a desert with some ... . (Làm việc nhóm. Bạn sắp đi thám hiểm sa mạc với một vài người bạn. Thảo luận và lựa chọn 5 thứ quan trọng nhất mà bạn nên mang theo. Giải thích sự lựa chọn của bạn.)

a knife: con daoa gun: khẩu súnga horse: con ngựa
food: thực phẩma box of match: diêm quẹta car: xe hơi
a camel: con lạc đàa blanket: chăn, mềnwater: nước
a mosquito net: màn, mùnga cell phone: điện thoại di độnga walkman: máy nghe nhạc
Quảng cáo

Gợi ý:

A: What should we bring with us?

B: First of all, I think we should have camels. We can't use a car because there are no petrol stations in a desert and we can't store enough petrol for a expedition.

C: Next we should bring enough food, maybe canned food, and water as there are no shops and water in a desert.

D: The fourth thing is knives in case we run out of water, we can use them to cut cactus for water and help eat easily or protect from the attack of animals.

A: And the last thing I think we should bring with is boxes of matches, to make fires at night to warm or signals.

B: OK. In my opinion these things are necessary for us in the expedition.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 9 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-9-deserts.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác