Unit 8 lớp 12: ListeningUnit 8: Life in the future

C. Listening (Trang 88-89 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Work in pairs. Discuss the question: Which of the following factors do you think might help people have a long and healthy life? (Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi: Bạn nghĩ yếu tố nào trong những yếu tố sau có thể giúp con người có cuộc sống lâu dài và khoẻ mạnh?)

- ăn thức ăn lành mạnh

- cười nhiều

- uống nhiều

- tập thể dục

- đi ngủ sớm

- ăn nhiều thịt

Gợi ý:

Quảng cáo

I think it's eating healthy foods and doing exercise. Besides we should go to bed early and laugh a lot.

- Listen and repeat.

incredible: không thể tin đượccentenarian: người sống trăm tuổi
life expectancy: tuổi thọ trung bìnhfatal: (n) chất béo; (adj) tai hại
eradicated: bị tiêu diệt, thủ tiêueternal life: cuộc sống vĩnh cửu

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Listen to the interview about people's life expectancy in the future and do the tasks that follow. (Nghe cuộc phỏng cấn về tuổi thọ trung bình của con người trong tương lai và làm các bài tập theo sau.)

Task 1. Decide whether the statememts are true (T) or false (F). (Xác định xem những phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:

Gợi ý:

Quảng cáo
1. F2. F3. F4. T5. T

Task 2. Listen again and answer the questions about the interview. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi về cuộc phỏng vấn.)

Bài nghe:

1. What are the factors that help people have longer life expectancy according to Dr. Davis? (Theo Tiến sĩ Davis thì nhân tố nào giúp con người có tuổi thọ trung bình dài hơn?)

=> They are eating more healthily, cutting down on things like butter, alcohol and cigarettes.

2. Which factor is the most important one? Why? (Nhân tố nào là quan trọng nhất? Tại sao?)

=> It's the development in medical science, because many new medicines and new therapies on treatments as well as modern equipment will be invented.

3. What will we have been able to do about AIDS in ten years' time? (Chúng ta sẽ có thể làm gì với bệnh AIDS trong thời gian 10 năm nữa?)

=> In ten years' time, AIDS will also be brought under control.

Quảng cáo

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Discuss the advantages and disadvantages of having a very long life. (Làm việc theo cặp. Thảo luận lợi ích và tác hại của việc có cuộc sống trường thọ.)

Bài nghe:

Gợi ý:

AdvantagesDisadvantages

- Do many things they want to do/enjoy life more

- See their children and grandchildren grow up

- Help their children and grandchildren

- Children and grandchildren are happy with them

- .......

- Too weak to do things and often ill

- Feel lonely when children have grown up and busy with their own lives, and friends are dead

- .......

Tapescript - Nội dung bài nghe

Soạn Unit 8 lớp 12: Listening | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 Soạn Unit 8 lớp 12: Listening | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 8 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


unit-8-life-in-the-future.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12