Unit 15 lớp 12: Language FocusUnit 15: Women in Society

E. Language Focus (Trang 169-170-171 SGK Tiếng Anh 12)

Intonation

Practise reading the following sentences with the rising tune

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

1. Did you have a good holiday?

2. Must you go now?

3. Shall I bring some sandwiches for you, too?

4. Can I go with you. Jack?

5. Have your parents been to Britain, Jo?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đã có một kỳ nghỉ vui không?

2. Bạn phải đi bây giờ à?

3. Tôi cũng mang theo bánh sandwich cho bạn nhé?

4. Tôi có thể đi cùng với bạn không, Jack?

5. Cha mẹ của bạn đã đến Anh à, Jo?

Work in pairs. Practise reading these conversations.

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

1.

Mr. Wise: Were there any letters this morning?

Miss Roke: No.

Mr. Wise: That's odd.... Oh, before I forget... have you heard the news?

Miss Roke: No?

Mr. Wise: Miss Robert is getting married. Are you thinking of getting married, Miss Roke?

Miss Roke: No.

2.

Father: Are you drunk, David?

David: No, I'm not.

Father: Did you wash your face this morning, David?

David: Yes, I did.

Father: Have you completed your essay?

David: No, sorry Dad. I haven't.

Hướng dẫn dịch:

1.

Ông Wise: Sáng nay có thư không?

Cô Roke: Không.

Ông Wise: Thật kì lạ... Ồ, trước khi tôi quên ... cố có nghe tin gì không?

Cô Roke: Không ạ?

Ông Wise: Hoa hậu Robert sắp kết hôn. Cô có đang nghĩ đến việc kết hôn không, cô Roke?

Cô Roke: Không ạ.

2.

Cha: Con say rượu à, David?

David: Không, con không.

Cha: Con đã rửa mặt sáng nay chứ?

David: Vâng, con rửa rồi.

Cha: Con đã hoàn thành bài luận chưa?

David: Chưa ạ, con xin lỗi bô. Con chưa.

Grammar

Exercise 1. Choose one of the following verbs (in the correct form) + the correct preposition to complete the sentences. (Chọn một trong các động từ sau (trong dạng đúng) + giới từ đúng để hoàn thành các câu.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. glance at2. invited to3. listen to4. throw ... at
5. starting at6. speaking to7. wrote to8. point ... at

Exercise 2. Fill in each of the blanks with an appropriate preposition if necessary. (Điền vào mỗi chỗ trống với một giới từ thích hợp nếu cần thiết.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. for2. for3. to4. for5. about
6. _No_7. about8. for9. for10. for
Quảng cáo

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-15-women-in-society.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác