Top 3 Soạn bài: Luật thơ ngắn nhất

Top 3 Soạn bài: Luật thơ ngắn nhất

Bản 1/ Soạn bài: Luật thơ (cực ngắn)

Nội dung bài học

Quảng cáo

- Trong luật thơ tiếng là đơn vị quan trọng

- Số tiếng định hình trong một dòng thơ, sự phối thanh ddieju, sự kết hợp bằng vần của tiếng, cách ngắt nhịp thơ,.... đề trở thành những qui tắc của thơ ca truyền thống đặc biệt là thơ Đường luật

- Thơ hiện đại đa biến đổi nhiều tuy nhiên nhiều trường hợp vẫn dựa trên qui tắc trong thơ truyền thống

Luyện tập

- Chinh phụ ngâm - Đoàn Thị Điểm

  + gieo vần lưng: nguyệt, mịt

  + Ngắt nhịp: nhịp 3 – 4.

  + Hài thanh: cặp song thất lấy tiếng thứ 3 làm chuẩn, có thể có thanh bằng hoặc trắc, ở đâ là thanh bằng

- Cảnh khuya – Hồ Chí Minh

  + Cách gieo vần:vần chân ở cuối câu thơ thứ 1, 2, 4: xa, hoa, nhà.

  + Ngắt nhịp: nhịp 3 - 4

  + Hài thanh: theo mô hình sau: ở tiếng 2, 4, 6

   • Dòng 1: T-B-T

   • Dòng 2: B-T-B

   • Dòng 3: B-T-B

   • Dòng 4: T-B-T

Quảng cáo

Bản 2/ Soạn bài: Luật thơ (siêu ngắn)

Luyện tập

Câu 1 (trang 107, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

a) Hai câu thơ bảy chữ trong đoạn thơ trích “Chinh phụ ngâm”

- Gieo vần: vần lưng

- Ngắt nhịp: 3/4

- Hài thanh: tiếng thứ ba của mỗi dòng đều là thanh bằng

b) Bài thơ “Cảnh khuya”

- Gieo vần: vần lưng

- Ngắt nhịp: 3/4 (câu đầu), 4/3 (ba câu còn lại)

- Hài thanh: xét theo nguyên tắc “Nhất tam ngũ bất luận/Nhị tứ lục phân minh” ta có mô hình hài thanh của bài thơ như sau:

Soạn bài: Luật thơ (siêu ngắn) | Ngữ văn lớp 12
Quảng cáo

Bản 3/ Soạn bài: Luật thơ (ngắn nhất)

Soạn bài: Luật thơ (ngắn nhất)

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12