Khái niệm Callbacks trong Node.jsCallback là gì ?

Callback có tính chất không đồng bộ tương đương cho một hàm. Một hàm callback được gọi khi hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể. Tất cả các API của Node đều được viết theo các cách của hàm callback.

Ví dụ, một hàm để đọc file bắt đầu với việc đọc file và trả về phần điều khiển để môi trường thực hiện quyết định lệnh tiếp theo có thể thực thi. Khi phần I/O (đọc/ghi) file được hoàn thành, nó sẽ gọi về một hàm callback, với nội dung của file là tham số. Do đó sẽ không có blocking hoặc chờ khi đọc/ghi File. Nó làm cho Node.js có hiệu năng cao hơn, như có số lượng request cao hơn mà không cần phải chờ kết quả trả về.

Ví dụ Blocking Code

Tạo một dòng text với tên input.txt với nội dung sau đây

VietJack la trang Web huong dan cac bai lap trinh
hoan toan mien phi cho tat ca moi nguoi!!!!!

Tạo một file js với tên main.js với nội dung sau đây:

var fs = require("fs");

var data = fs.readFileSync('input.txt');

console.log(data.toString());
console.log("Ket thuc chuong trinh");

Bây giờ chạy lệnh sau để xem kết quả:

$ node main.js

Kết quả:

VietJack la trang Web huong dan cac bai lap trinh
hoan toan mien phi cho tat ca moi nguoi!!!!!
Ket thuc chuong trinh
Quảng cáo

Ví dụ Non-Blocking Code

Tạo một file với tên input.txt với nội dung sau đây:

VietJack la trang Web huong dan cac bai lap trinh
hoan toan mien phi cho tat ca moi nguoi!!!!!

Cập nhật main.js với dòng code sau:

var fs = require("fs");

fs.readFile('input.txt', function (err, data) {
    if (err) return console.error(err);
    console.log(data.toString());
});

console.log("Ket thuc chuong trinh");

Bây giờ chạy main.js để xem kết quả:

$ node main.js
Quảng cáo

Kết quả:

Ket thuc chuong trinh
VietJack la trang Web huong dan cac bai lap trinh
hoan toan mien phi cho tat ca moi nguoi!!!!!

Hai ví dụ trên giải thích định nghĩa cách gọi blocking và non-blocking. Ví dụ đầu tiên chỉ ra rằng chương trình khóa cho đến khi nó đọc file và chỉ tiếp tục chạy vài giây sau đó, chương trình thứ 2 không đợi cho việc đọc file và tiếp tục in "Ket thuc chuong trinh" cùng thời điểm thực hiện chương trình.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học NodeJS phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên