Node.js là gì ?Node.js là gì ?

NodeJS là một nền tảng Server side được xây dựng dựa trên Javascript Engine (V8 Engine). Node.js được phát triển bởi Ryan Dahl năm 2009 và phiên bản cuối cùng là v0.10.36. Định nghĩa NodeJs bởi tài liệu chính thức như sau:

Node.js là một nền tảng dựa vào Chrome Javascript runtime để xây dựng các ứng dụng nhanh, có độ lớn. Node.js sử dụng các phần phát sinh các sự kiện (event-driven), mô hình non-blocking I/O để tạo ra các ứng dụng nhẹ và hiệu quả cho các ứng dụng về dữ liệu thời gian thực chạy trên các thiết bị phân tán.

NodeJs là một mã nguồn mở, đa nền tảng cho phát triển các ứng dụng phía Server và các ứng dụng liên quan đến mạng. Ứng dụng Node.js được viết bằng Javascript và có thể chạy trong môi trường Node.js trên hệ điều hành Window, Linux...

Node.js cũng cung cấp cho chúng ta các module Javascript đa dạng, có thể đơn giản hóa sự phát triển của các ứng dụng web sử dụng Node.js với các phần mở rộng.

Node.js = Môi trường Runtime + Các thư viện Javascript

Đặc điểm của Node.js

Dưới đây là vài đặc điểm quan trọng biến Node.js trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong phát triển phần mềm:

  • Không đồng bộ và Phát sinh sự kiện (Event Driven): Tất các các APIs của thư viện Node.js đều không đồng bộ, nghĩa là không blocking (khóa). Nó rất cần thiết vì Node.js không bao giờ đợi một API trả về dự liệu. Server chuyển sang một API sau khi gọi nó và có cơ chế thông báo về Sự kiện của Node.js giúp Server nhận đựa phản hồi từ các API gọi trước đó.

  • Chạy rất nhanh: Dựa trên V8 Javascript Engine của Google Chrome, thư viện Node.js rất nhanh trong các quá trình thực hiện code.

  • Các tiến trình đơn giản nhưng hiệu năng cao: Node.js sử dụng một mô hình luồng đơn (single thread) với các sự kiện lặp. Các cơ chế sự kiện giúp Server trả lại các phản hồi với một cách không khóa và tạo cho Server hiệu quả cao ngược lại với các cách truyền thống tạo ra một số lượng luồng hữu hạn để quản lý request. Nodejs sử dụng các chương trình đơn luồng và các chương trình này cung cấp các dịch vụ cho số lượng request nhiều hơn so với các Server truyền thống như Apache HTTP Server.

  • Không đệm: Ứng dụng Node.js không lưu trữ các dữ liệu buffer.

  • Có giấy phép: Node.js được phát hành dựa vào MIT License.

Với Node.js, bạn phải làm mọi thứ

Node.js chỉ là một môi trường – điều này có nghĩa bạn tự phải làm mọi thứ. Sẽ chẳng có bất kỳ máy chủ mặc định nào cả !!! Một đoạn script xử lý tất cả các kết nối với Client. Điều này làm giảm đáng kể số lượng tài nguyên được sử dụng trong ứng dụng.

Ai sử dụng Node.js

Dưới đây là link trên github wiki chứa danh sách các dự án, ứng dụng và các công ty sử dụng Node.js. Trong danh sách này bao gồm eBay, GE, GoDaddy, Microsoft, Paypal, Uber....

Quảng cáo

Các thành phần quan trọng trong Node.js

Lược đồ dưới đây mô tả các thành phần quan trọng của Node.js mà chúng ta sẽ thảo luận ở các chương tiếp theo.

Node.js là gì

NodeJs được sử dụng ở đâu

Dưới đây là các lĩnh vực mà Node.js được sử dụng như là một sự lựa chọn hoàn hảo:

  • Các ứng dụng về I/O

  • Các ứng dựng về luồng dữ liệu

  • Các ứng dụng về dữ liệu hướng đến thời gian thực

  • Các ứng dụng dựa vào JSON APIs

  • Các ứng dụng Single Page Application

Nodejs không nên sử dụng ở đâu:

Nó không nên sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi về CPU.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học NodeJS phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên