Giải SBT Hóa học 10 trang 49 Chân trời sáng tạo

Với Giải SBT Hóa học 10 trang 49 trong Ôn tập chương 4 Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Hóa học 10 trang 49.

Giải SBT Hóa học 10 trang 49 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Bài OT 4.1 trang 49 SBT Hóa học 10: Sản xuất gang trong công nghiệp bằng cách sử dụng khí CO khử Fe2O3 ở nhiệt độ cao theo phản ứng sau:

Fe2O3+3COt°2Fe+3CO2

Trong phản ứng trên chất đóng vai trò chất khử là:

A. Fe2O3

B. CO

C. Fe

D. CO2

Lời giải:

Đáp án đúng là: B.

Fe2O3+3C+2Ot°2Fe+3C+4O2

Số oxi hóa của C tăng từ +2 lên +4 nên CO đóng vai trò là chất khử.

Quảng cáo


Bài OT 4.2 trang 49 SBT Hóa học 10: Cho các phân tử có công thức cấu tạo sau:

Cho các phân tử có công thức cấu tạo sau (ảnh 2)

Số oxi hóa trung bình của nguyên tử C trong các phân tử trên lần lượt là:

A. - 3, - 2, - 2

B. – 3, - 3, - 2

C. – 2, - 2, - 2

D. – 3, - 2, - 3

Lời giải:

Đáp án đúng là: A.

+ C2H6

Số oxi hóa của H là +1; gọi số oxi hóa trung bình của C là x ta có:

2.x + 6.(+1) = 0 x = -3.

+ CH4O

Quảng cáo

Số oxi hóa của H là +1; số oxi hóa của O là -2.

Gọi số oxi hóa trung bình của C là y ta có:

1.y + 4.(+1) + 1.(-2) = 0 y = -2.

+ C2H4

Số oxi hóa của H là +1; gọi số oxi hóa trung bình của C là z ta có:

2.z + 4.(+1) = 0 x = -2.

Bài OT 4.3 trang 49 SBT Hóa học 10: Thực hiện các phản ứng sau:

(a) Ca(OH)2+Cl2CaOCl2+H2O

(b) 3Cl2+6KOHt°5KCl+KClO3+3H2O

(c ) Cl2+2FeCl22FeCl3

(d) 2KClO3t°2KCl+3O2

Số phản ứng chlorine đóng vai trò chất oxi hóa là:

A. 1

B. 2

Quảng cáo

C. 3

D. 4

Lời giải:

Đáp án đúng là: B.

(a) Thực hiện các phản ứng sau (ảnh 2)

Chlorine vừa là chất oxi hóa – vừa là chất khử.

(b) 3Cl02+6KOHt°5KCl1+KCl+5O3+3H2O

Chlorine vừa là chất oxi hóa – vừa là chất khử.

(c ) Cl02+2FeCl22FeCl13

Chlorine là chất oxi hóa.

(d) 2KCl+5O3t°2KCl1+3O2

Chlorine là chất oxi hóa.

Bài OT 4.4 trang 49 SBT Hóa học 10: Bromine vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử trong phản ứng nào sau đây?

A. 3Br2+6NaOH5NaBr+NaBrO3+3H2O

B. Br2+H2t°2HBr

C. 3Br2+2Al2AlBr3

D. Br2+2KII2+2KBr

Lời giải:

Đáp án đúng là: A.

Bromine vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử trong phản ứng:

3Br02+6NaOH5NaBr1+NaBr+5O3+3H2O

Bài OT 4.5 trang 49 SBT Hóa học 10: Nguyên tử sulfur chỉ thể hiện tính khử (trong điều kiện phản ứng phù hợp) trong hợp chất nào sau đây?

A. SO2

B. H2SO4

C. H2S

D. Na2SO3

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Số oxi hóa của sulfur trong các hợp chất: SO2; H2SO4; H2S; Na2SO3 lần lượt là +4; +6; -2; +4.

Trong H2S thì sulfur có số oxi hóa thấp nhất nên nguyên tử sulfur chỉ thể hiện tính khử (trong điều kiện phản ứng phù hợp) trong hợp chất H2S.

Bài OT 4.6 trang 49 SBT Hóa học 10: Tính số oxi hóa các nguyên tố có đánh dấu *:

a) Na2Cr*O4,Ca3P*O42,CaSi*O3,NaCr*O2,FeS2*

b) N*H4+,Cr2*O72,Mn*O42,N*O2

Lời giải:

a) Na2Cr+6O4,Ca3P+5O42,CaSi+4O3,NaCr+3O2,FeS21

Giải thích trường hợp: Na2Cr*O4

Ta có trong hợp chất này Na có số oxi hóa +1; O có số oxi hóa -2; gọi số oxi hóa Cr là x:

2.(+1) + x + 4.(-2) = 0 x = +6.

Học sinh làm tương tự với các phần còn lại.

b. N3H4+,Cr2+6O72,Mn+7O42,N+3O2

Giải thích trường hợp: N*H4+

Ta có trong ion này, H có số oxi hóa +1, gọi số oxi hóa của N là y.

1.y + 4. (+1) = +1 y = -3.

Học sinh làm tương tự với các phần còn lại.

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Ôn tập chương 4 Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên