Giải SBT Hóa học 10 trang 65 Chân trời sáng tạo

Với Giải SBT Hóa học 10 trang 65 trong Bài 15: Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Hóa học 10 trang 65.

Giải SBT Hóa học 10 trang 65 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Bài 15.9 trang 65 SBT Hóa học 10: Một số phản ứng diễn ra với số mol chất phản ứng cụ thể theo thời gian được thể hiện trong bảng dưới đây:

Một số phản ứng diễn ra với số mol chất phản ứng cụ thể theo thời gian (ảnh 2)

a. Tính tốc độ trung bình của mỗi phản ứng.

b. Phản ứng nào diễn ra với tốc độ nhanh nhất? Phản ứng nào diễn ra với tốc độ chậm nhất?

Lời giải:

Quảng cáo


a) Tốc độ trung bình của mỗi phản ứng

Một số phản ứng diễn ra với số mol chất phản ứng cụ thể theo thời gian (ảnh 3)

b) Phản ứng 5 xảy ra với tốc độ nhanh nhất và phản ứng 3 xảy ra với tốc độ chậm nhất.

Bài 15.10 trang 65 SBT Hóa học 10: Hai phương trình hóa học của phản ứng xảy ra với cùng một lượng Cl2 như sau:

Mgs+Cl2gMgCl2s (1)

2Nas+Cl2g2NaCls (2)

Quảng cáo

Sau 1 phút, khối lượng MgCl2 được tạo ra 2 gam.

a. Tính tốc độ trung bình (mol/s) của phản ứng (1).

b. Nếu tốc độ trung bình xảy ra trong phản ứng (2) tương đương (1), thì khối lượng sản phẩm NaCl thu được là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Tính tốc độ trung bình (mol/s) của phản ứng (1):

v¯=295×60=3,5×104(mol/s)

b) Tốc độ trung bình của phản ứng (2) tương đương (1), thì khối lượng NaCl là:

m=2×58,595=1,23g

Bài 15.11 trang 65 SBT Hóa học 10: Cho phản ứng tert – butyl chloride (tert-C4H9Cl) với nước:

C4H9Cll+H2OlC4H9OHaq+HClaq

Tính tốc độ trung bình của phản ứng theo tert-butyl chloride, với nồng độ ban đầu là 0,22 M, sau 4s, nồng độ còn lại 0,10M.

Quảng cáo

Lời giải:

Công thức tính tốc độ phản ứng theo chất tham gia: v¯=ΔCΔt

Tốc độ phản ứng sau 4s theo tert-butyl chloride:

v¯=0,100,224=0,03(M/s)

Bài 15.12 trang 65 SBT Hóa học 10: Xét phản ứng hóa học đơn giản giữa hai chất A và B theo phương trình: A + B → C. Từ thông tin đã cho, hoàn thành bảng dưới đây:

Xét phản ứng hóa học đơn giản giữa hai chất A và B theo phương trình (ảnh 2)

Lời giải:

Biểu thức tốc độ phản ứng:v=k×CA×CB

Theo kết quả thực nghiệm 1:

k=vCA×CB=0,240,2×0,05=24M1.s1

Từ thực nghiệm 2, tính được nồng độ chất A, từ thực nghiệm 3, tính được nồng độ chất B:

CA=vk×CB=0,2024×0,03=0,28M;CB=vk×CA=0,8024×0,40=0,08M

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Bài 15: Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên